({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Eveline Johnsson

Rösjö mosse
Kvänum

Besök Bastöna gammelgård och vandra på spångar över Rösjö mosse.

Rösjö mosse är ett av Västergötlands största mossekomplex och består av öppna mossar och kärr. Här befinner du dig i en glesbefolkad trakt i ostörd miljö. De öppna mossarna i norr är fågelrika med ljungpipare, grönbena, storspov och gulärla.

Vandra från Bastöna gammelgård över mossen till Rösjön

En ny tillgänglighetsanpassad vandringsled med tillhörande rastplatser, utkikstorn, toalett och informationstavlor håller på att anläggas. Vandringsleden startar vid Bastöna gammelgård och därifrån kan du promenera över spångar på mossen bort till Rösjön.

Spana efter tranor

I skogen på Rösjö mosse häckar rovfåglar, ugglor, skogshöns och nattskärra. Närheten till Hornborgasjön gör att fåglar som söker ostörda miljöer kommer till Rösjö mosse. Med lite tur kan du få syn på en rastande trana.

Naturreservat med sjö

Rösjö mosse består mestadels av platåmossar. Här finns även kärr, sumpskog och mader. I mossens södra del på Storöjan finns skogspartier som stått orörda i över 100 år. Här finns även Rösjön vars stränder är rika på kärr.

Naturen på Rösjö mosse

Stora delar av mossen och de omgivande sumpskogarna ingår i ett naturreservat och ett Natura 2000-område. En bra utgångspunkt för utflykter på mossen är Bastöna hembygdsgård i Norra Vånga, en gammelgård i originalskick från 1860.

Omgivningen är kuperad av moränryggar och här finns spår av gamla åkrar, odlingsrösen, fägata och stenmurar. Rösjö mosse är ett paradis för fåglar, särskilt för de arter som kräver stora ostörda områden så som ljungpipare, orre och havsörn. Närheten till Hornborgasjön förstärker mossens betydelse som fågellokal.

Växtligheten är typisk för en högmosse i sydvästra Sverige med bland annat sileshår, rosling, tranbär, ljung, klockljung, skvattram, pors, tuvull och hjortron. Rösjön är relativt fiskrik med gädda, abborre, mört, lake och sutare.

 

Kontaktinformation

Rösjö mosse

Har du frågor om Varaslätten som besöksmål? Välkommen att höra av dig till Vara kommuns kontaktcenter.


Telefon: 051231000


E-post: kommun@vara.se


Upptäck mer inom kultur & natur