({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Visit Trollhättan Vänersborg

Om Visit Trollhättan Vänersborg

Visit Trollhättan Vänersborg är gemensam turistorganisation för städerna Trollhättan och Vänersborg och bildades 2007. Vi har till uppgift att marknadsföra destinationen, verka för ökad samverkan samt initiera och driva projekt. Vi driver också två åretruntöppna turistbyråer, en i varje stad.

 

Vår uppgift

Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun har i samverkan med företag och andra intressenter bildat en gemensam turistorganisation i december 2007, Trollhättan-Vänersborgs ideella förening för turismutveckling. Föreningen består av ca 150 medlemmar. Den operativa verksamheten bedrivs genom det av föreningen helägda bolaget, Visit Trollhättan Vänersborg AB. Föreningen bestämmer bolagets övergripande målsättningar

Bolaget ska
- Marknadsföra destinationen
- Verka för ökad samverkan
- Initiera och driva projekt

Utvecklingsarbete

Vår strategi bygger på en stark samverkan med besöksnäringens intressenter på lokal, regional och nationell nivå. Det är via samverkan med våra medlemsföretag som vi skapar kvalitativa produkter och upplevelser. 

Reseanledningar året runt - Tillsammans med medlemmarna utvecklar vi reseanledningar med målet att ha produkter året runt. 
Tillgänglighet för besökaren & digital utveckling - Tillsammans skall vi arbeta med att vara synliga i den digitala världen samt via tillgänglighetsdatabasen för besökare med funktionsnedsättning.
Samverkan - Genom nätverk av medlemmar och organisationer kan vi arbeta för att stärka branschen.
Turistbyråverksamhet - Följa utvecklingen inom besöksnäringen och analysera verksamheten på turistbyråerna. 
Kompetensutveckling - Seminarier, utbildning, nyhetsbrev. 
Stärka och utveckla varumärket av destinationen - Turistbolaget skall agera enhetligt och kommunicera tydligt och fokuserat i syfte att bygga en stark destination.

Samverkan och engagemang för framtiden

Besöksnäringen i Trollhättan Vänersborg har haft en bra utveckling och en positiv trend under många år och besöksnäringen blir allt viktigare för samhällsutvecklingen i stort. Samverkan inför framtiden är viktigare än någonsin och för Visit Trollhättan Vänersborg är det tillsammans med medlemsföretagen och kommunerna vi kan växa. Tillsammans arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen i Trollhättan och Vänersborg. 

Vi behöver fler företag som kan utveckla idéer till verklighet. Att ta tillvara på de fantastiska möjligheter vår destination erbjuder och goda förutsättningar för en ökad sysselsättning. 

Våra medlemmar

Idag består föreningen av cirka 150 medlemmar, dessa innefattar alla från stora hotell till små restauranger och butiker. Du kan se hela vår lista på medlemmar här. 

Bli medlem

Vi är många men det finns plats för fler. Tillsammans kan vi göra allt större marknadsföringskampanjer för att fler ska upptäcka Trollhättan och Vänersborg. Medlemskap i Visit Trollhättan Vänersborg ger dig många fördelar. Var med och påverka och knyt nya affärskontakter. Läs mer om medlemskap hos oss här.