({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Fredrik Lilja

Bokningsregler

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare är:
Visit Trollhättan Vänersborg AB
Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg
Tel 0521-135 09

Som förmedlare är vi skyldiga se till att:
du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
du får handlingar och information om hotell/paket/aktivitet/evenemang.
Visit ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan Visits vetskap och som Visit inte känt till. (Se till att få sådan överenskommelse skriftlig och underteckand av ägare eller kontaktperson.) du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,du får disponera stugan/lägenheten/rummet från det klockslag som angivits på din bekräftelse.
Om du inte är nöjd med hela eller delar av det du bokat, så är det Visit du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

Bokning mot faktura kan endast göras via telefon 0521-135 09.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till  Visits Bokning på tel 0521-135 09 eller e-post: info@visittv.se. Avbokningen gäller endast efter mottagen bekräftelse från Visit. 

Avbeställningskostnader 
Avbokning 14-2 dagar före bokat ankomstdatum 20% av bokningens pris 
Vid senare avbokning utgår full avgift. 

Ändringskostnad 150 kr per bokning och tillfälle.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den. Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du omgående kontakta Visit Trollhättan Vänersborg.

Allmänna vilkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Vist Trollhättan Vänersborg AB och Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Visit enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Övrigt
Aktuell in- och utcheckningstid för ditt bokade boende anges på din bokningsbekräftelse. 

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Visit. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Visit har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden.
Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. 

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.
Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten. 

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför
arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är:
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Särskilda villkor vid bokning av evenemangsbiljetter

Vi bokning av evenemangsbiljetter gäller omgående betalning. Köpt biljett bytes eller återköpes ej.

Destination