({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Vi är en del av Hållbarhetsklivet

Visit Trollhättan Vänersborg

Visit Trollhättan Vänersborg är en turistorganisation som drivs i samverkan med Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och medlemsföretagen. Tack vare den gemensamma destinationen arbetar vi för att besökarna ska stanna längre på en destination och kunna förflytta sig mellan städerna så hållbart som möjligt genom gång, cykel eller kollektivtrafik i den mån det går. Genom att arbeta aktivt med paketering och att lyfta fram den bredd på utbudet som vi har – året runt - kan vi locka fler att stanna längre. Genom detta kan vi förlänga vår säsong och skapa en härligare miljö för turisten att vistas i samtidigt som fler arbetstillfällen skapas i vårt område.

Vi arbetar även för att främja samverkan på destinationen genom bland annat flera olika nätverksträffar som gör att företagen på vår destination kan växa tillsammans och samarbeta mot en balans på platsen. Vi uppmuntrar även våra lokala företag att handla lokalt och att alltid ha hållbarhet som en kompass i vardagen, bland annat genom att stötta, informera om och uppmuntra våra medlemmar att ansluta sig till Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.

Hållbarhet i den dagliga verksamheten

I vår dagliga verksamhet arbetar vi också för att skapa en hållbarare miljö runt omkring oss. Det tas i uttryck i både stort och smått. Vi beställer material (i form av broschyrer, souvenirer, kontorsmaterial) tillsammans på våra två turistbyråer för att undvika onödig frakt, och beställer från Turistbyråshopen där allt material distribueras i ett stort paket, av samma anledning. Att minska pappersslöseri är en princip för oss, och vi sparar ofta eventuella dubbletter eller felutskrifter till senare användning som kladdpapper. Ytterligare ett sätt att minska på pappersåtgången är genom att vi arbetar med att synas i den digitala världen. Genom att publicera mycket av vårt material på internet och i sociala kanaler kan vi minska mängden som trycks i pappersformat.

Vi i personalen tar även i allra största mån kollektivtrafik när vi behöver förflytta oss runt om i landet vid affärsresor.

Marknadsföring och hållbarhet

Vi marknadsför vad som händer på vår destination även för att uppmuntra lokalbefolkningen att njuta av det som finns i närområdet i form av mat, kultur och aktiviteter. Vi ser gärna att våra lokalinvånare stannar kvar i området på helger, kvällar eller längre ledigheter och stöttar våra lokala verksamheter. Vi marknadsför oss givetvis även till turister, men väljer att rikta in oss till städer och länder som är omkringliggande och inte de som kräver längst transporter.

Det är även viktigt för oss att göra hållbara val lättillgängliga, vilket vi exempelvis ser genom att ha en egen portalsida som enkelt visar vart du kan ladda din elbil, eller hur du lättast reser med kollektivtrafiken.

Tillsammans arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen i Trollhättan och Vänersborg.

Läs mer om Hållbarhetsklivet här