({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Hans Kongbäck

Personuppgifter

Personuppgifter

De personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med bokning via Visit Trollhättan Vänersborg AB behandlas endast för det avsedda ändamålet.

Genom din bokning samtycker du att Visit Trollhättan Vänersborg får lagra dina uppgifter.

Personuppgifterna lagras som underlag för bokning och ekonomihantering enligt bokföringslagen.

Visit Trollhättan Vänersborg AB, Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg, orgnr 556606-2419 är personuppgiftsansvarig och hanterar dina uppgifter enligt GDPR lagen.