({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Skulpturrundan
Trollhättan

Konst längs Trollhätte kanal

Nära Trollhätte kanal finns konsten tillgänglig för alla, varje dag, året runt. På Skulpturrundan upptäcker du många konstverk men också Trollhättans unika natur och kulturarv. Promenera, jogga, använd rullstol eller cykla och dela gärna din bästa konstupplevelse. #skulpturrundan

 

Hämta kartan över skulpturrundan på Google Maps här.

Den heliga lågan

Axel Ebbe
Placering 1936, Karl Johans torg
År 1930 fick kommunen en donation på 35 000 kr av Caroline Setterberg för ett konstverk på Karl Johans torg. Enligt donatorn skulle den ”bestå av en kvinnofigur, placerad på granitklippa, omgiven av vattenbassäng, uthuggen i granit”. Flera förslag inkom till en kommitté, men inget passade. Setterberg tog då kontakt med Axel Ebbe som tyckte att en fontän skulle inskränka på torgets funktion som plats att vila. Konstnären ville att statyn skulle ha en brinnande gaslåga men så blev det inte.

Den heliga lågan avtäcktes 23 juni 1936 och blev Trollhättans Stads första offentliga konstverk.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Flytande matta

Åsa-Maria Bengtsson
Placering 2006, Kanaltorget
Orientalisk matta i mosaik som kan upplevas under sommarhalvåret. Konstverket vann Kultur- och Fritidsnämndens tävling om att pryda Kanaltorget med lämplig konst.

I tävlingsprogrammet stod det; ”Konstnärens uppgift är att gestalta platsen med hjälp av vatten och ljus. Dessa element kan vara bärande eller ingå som del av en större helhet. Trappan är tänkt att vara en plats för möten, väntan, avkoppling, en plats att återkomma till, att stanna upp vid och möta vattnet som rinner förbi. En plats som syns från många olika punkter längs kanalen, där den konstnärliga gestaltningen "laddar" platsen med energi och betydelse.”

Ladda ner bilden av konstverket här.

Sol ute, stol inne, för hjärta och sinne

Ingemar Lolo Funck Andersson
Placering 2008, Kanaltorget
Enligt konstnären är detta en skulptur ”som är öppen för mänsklig kontakt och samvaro.” Material bohusgranit. 

Ladda ner bilden av konstverket här.

Kraftsamlare nr. 6

Ingemar Lolo Funck Andersson
Placering 2016, Spikön
Skulptur för att ladda dig med energi. Sätt dig i mitten och låt dig fyllas hälsar konstnären. Materialet är bohusgranit och det finns ytterligare fem Kraftsamlare i Västsverige.

Ladda ner bilden av konstverket här.

På väg

Ann Carlsson Korneev
Placering 2018, Spikön
Den vilande gestalten är av ekebergsmarmor och larvikit. Verket handlar om vår förmåga och behov av att kommunicera med olika sidor inom oss själva. Genom drömmen, meditationen, intuitionen kan vi vidga vårt medvetande och uppfatta vår tillvaro från andra perspektiv. Den vilande gestalten på sin bädd, är "På väg" mot nya tankar, tillstånd, insikter, dimensioner. Välkommen att sätta dig på bädden bredvid.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Spegling

Märta Anderdott
Placering 2019, Spikön
Gruppen Spegling väcker känslan av rörelse och kanske barn får lust att leka tittut mellan ¨kropparna¨. Konstnärens beskrivning av verket; ”Antikens marmorskulpturer har stor attraktionskraft i form, rörelse och veckens teckning. Ville själv skapa sådana former och tänkte på ”De Tre Gracerna” med armarna om varandra, men mina skulpturer uttrycker en mer desperat situation där i självbespeglingen - en önskan om förändring”. Material röd bohusgranit.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Looking for the light

Viktor Korneev
Placering 2014, Spikön
Skulpturen i röd bohusgranit skildrar en gestalt som väljer ljuset och det goda. Gestalten berättar om människan som en del av universum, av naturen, av ett större sammanhang. Den är naken, mänsklig och universell, utan att definieras av en specifik identitet eller tidsepok.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Infinity (På besök till 2021)

Valery Yevdokimov
Placering 2019, Spikön
En abstrakt polerad granitskulptur som spirar som en vårlök upp mot ljuset. Kanske kan namnet, som betyder oändlighet, skapa en stund av eftertänksamhet vid vattnet.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Touch

Viktor Korneev
Placering 2009, i vattnet vid Malgön
En gest av lätthet utformad i ett tungt material. Fotens position uttrycker lätthet och den nuddar en skulpterad, polerad vattenyta, som är omgiven av ett reellt vatten. Fragmentets storlek skapar en annan skala. Verket blir ett av människans avtryck i tillvaron. Genom historien har människor kommit och gått. Material röd bohusgranit.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Strömkarlen

Carl Eldh
Placering 1911, Strömkarlsbron
Strömkarlen, huvud i granit på Vattenfalls regleringsdamm. Kallades även för ”Näcken” eftersom den knyter an till denna figur som i Trollhättan ansågs vara vänlig och straffade den som kom för att ställa till ofog. Strömkarlen utfördes av Carl Eldh efter arkitekt Erik Josephsons ritning.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Ström

Ian Newbery
Placering 2015, Strömkarlsbron
Konstverket Ström installerades inför Trollhättans hundra års jubileum 2016 på Strömkarlsbron med det strömmande vattnet och Hojums kraftstation som kuliss.
Konstnären om skulpturens tillkomst; ”Efter att har besökt platsen, blev jag tagen av dramatiken i vattnet och vattenvirvlarna som oavbrutet skapas i den forsande älven. Spiralformationer förekommer ofta i min konst, så det blev naturligt att försöka återge de mjuka vattenrörelserna i den hårda graniten. Jag tyckte också om att strömmen i älven genererar elektriskt ström lite längre bort i kraftstationen”.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Door and Canal

Hiroshi Koyama
Placering 2011, Kyrkbron
Konstnärens programförklaring: ”Närvaron av ny tid går genom stenen som är passerad tid, kraften från stenen fyller min konkreta föreställningsvärld med den begränsade tiden”. Material diabas och cortenstål.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Portal

Thomas Nordström
Placering 2018, Gamle Dal
Konstnärens beskrivning av verket ”(…) en port, dörr eller sluss mellan olika nivåer eller världar. Som en luftsluss i ett rymdskepp, eller kaninhålet i Alice i Underlandet.” Skulpturen lyser som en lykta när det är mörkt. Material cortenstål.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Ur Berget

Dina Hviid
Placering 2018, Gamle Dal
Ur Berget, en två meter hög skulptur i portugisisk marmor träder fram ur det lummiga skogspartiet i Gamle Dal. Konstnärens beskrivning av verket; ”Alla stenar har en berättelse inom sig. Tid, platser och våldsamma händelser kan avläsas i stenens färg och struktur. Bildhuggaren lägger till ytterligare en berättelse”.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Italienska nätter

Lars Widenfalk
Placering 2018, Gamle Dal
I en halvcirkel blickar de sju gestalterna ut över Göta Älv. Konstverket är skapat i granit samt diabas. Socklarna, som är gjorda av konstnären Lolo Funck Andersson, är också i granit.

Ladda ner bilden av konstverket här.

Albino Aid

Kent Karlsson
Placering 2014, Innovatumområdet
En skulptur i glasfiber föreställande en väldig vit hare hälsar besökare välkomna in på Innovatumområdet och till Konsthallen Trollhättan. Konstverket har tidigare visats i Pilane skulpturpark på Tjörn.

Ladda ner bilden av konstverket här.

APEX

Pontus Ersbacken
Placering 2019, Innovatumområdet
På latin betyder APEX ungefär pil eller spets. Konstverket i rostfritt stål som med fundamentet mäter nära åtta meter. Konstnären om APEX; "Kontrasten mellan det gamla och det nya gestaltas av fundamentets rostande ur vilket det växer en ny kraft i rostfritt stål med en energi av färg och styrka likt en urtida dinosaurie som fått vingar gjorda av en främmande utomjordisk organism från en annan dimension".

Ladda ner bilden av konstverket här.

Trollhättans Stad satsar på konsten

Varje år investerar Trollhättans Stad i ny konst till kommunens konstsamling och vårt gemensamma offentliga rum. Vi tycker att det är viktigt att konsten finns tillgänglig för alla men att den får betyda olika saker för var och en. Ibland väcker konstverken debatt, skapar nya samtalsämnen runt fikabordet. De kan älskas eller ogillas.

Många av Trollhättans offentliga konstverk hittar du nära vattnet. På Kanaltorget och på Spikön, i fallområdet, vid slussarna och på Innovatumområdet. I omgivningarna kring Trollhätte kanal trivs både besökare, trollhättebor och konsten.

Läs mer om konst i offentlig miljö i Trollhättan här: trollhattan.se

Vill du se mer konst? Besök Konsthallen Trollhättan.
Information och öppettider: trollhattan.se/konsthallen

Foto: Anders Nicander

Vägvisning Skulpturrundan

Tips på hur du tar dig runt Skulpturrundan på bästa sätt. Givetvis kan du ta genvägar eller dela upp rundan på olika tillfällen.

Starta med fördel på Karl Johans torg, ta dig sedan till Kanaltorget via Strandgatan. Korsa älven över Järnvägsbron, följ gångvägen på Spikön till Klaffbron där du går över till Malgöbron och fallområdet.

Se konstverken på Strömkarlsbron innan du följer Åkersbergsvägen till Kyrkbron och vidare förbi Insikten och Vattenkraftens lekplats. Sväng höger ner den slingrande Olidevägen till älven och slå in på natursköna Kärlekens stig. Följ stigen och älven till Gamle dal. Här finns två alternativ; följ bilvägen Vasslinden upp till översta slussen eller ta gångvägen längs 1844-års slussled till översta slussen. Passera slussen till den östra sidan av kanalen.

Följ Åkersjövägen till Innovatumområdet och ta av höger in på området till Saab Car Museum, Innovatum Science Center mm. Följ Nohabgatan norrut till Skulpturrundans sista konstverk utanför Konsthallen. Därefter följer du ”ravinen” ner till kanalen och Kanalbanken tillbaka till Klaffbron.

Kontaktinformation

Trollhättans Stad

Gärdhemsvägen 9

461 83 Trollhättan


Telefon: +46520 49 50 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida