({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

51. Sörknatten – en vandring på drakens rygg

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Som den vassa och knöliga ryggen på något jättelikt urtidsdjur höjer sig de gråvita bergsryggarna över skogen i en lång, oregelbunden rad. Detta är knattarnas landskap, unikt för Dalsland. En vandring längs drakens rygg bjuder på spännande natur och milsvida vyer.

Sörknattens drakrygg består av kvartsit. Till skillnad från flertalet andra bergarter som ingår i Dalformationen (se 1,7 miljarder år i Dalsland) är kvartsiten näringsfattig och hård. Under hundratals miljoner år har de omgivande, mjukare bergarterna vittrat ned, medan kvartsiten stått emot vindens, vattnets och isens nedbrytande krafter. Så har ett landskap som saknar motsvarighet i svensk natur formats – knattarnas kala, gråvita och knöliga ryggar.
Det kan tyckas vara en överloppsgärning att naturskydda ett stycke berg, som stått pall genom årmiljoner. Men kvartsiten är ett värdefullt mineral, som används bland annat inom stålindustrin och – åtminstone tidigare – i vägbeläggningar. Många av Dalslands kvartsitformationer är sargade av stenbrott, och när naturreservatet Sörknatten inrättades 1981 fanns planer på kvartsitbrytning också här.

Nationell symbol
Sörknatten är det högsta och mest spektakulära av Dalslands kvartsitberg. Naturen här uppe är ytterligt karg. I skrevor och sänkor finns gles skog av senvuxna, knotiga tallar, i övrigt ligger berget mestadels naket. Det reser sig nästan 100 meter över den omgivande bygden. Från toppen blickar man ut över en försvarlig del av Dalsland – och längre än så. Närmast i öster ligger sjön Ånimmen, omgiven av uppodlad lövskogsrik bygd. Där bortom blänker Vänerns vida vattenspegel med Kinnekulles karakteristiska profil vid horisonten. Dit är det sex mil fågelvägen.
Konstnären Otto Hesselbom, med rötter i Dalsland, har gjort denna vy till något av en nationell symbol. Hans välkända målning ”Vårt land” är en romantisk skildring av utsikten från Husdalsbergen några kilometer norr om Sörknatten.
Mot väster är vyn helt annorlunda. Här ser man ett rejält stycke Skogsdal, med barrskogsklädda höjder och blänk av vatten. I reservatets norra del, mellan kvartsitryggen och sjön Djup i väster, finns ett rejält stycke gammal och relativt opåverkad skog med träd som är över 300 år gamla.

Sommarnattens ljud
Landskapet och utblickarna från den halvmilslånga kvartsitryggen är värda en resa oavsett när man besöker området, men vill man sätta guldkant på upplevelsen ska man gå upp på Husdalsberget en fin försommarnatt. Då ljuder smålommarnas vilda musik från tjärnarna nere i skogen. Nattskärran spinner natten lång och så snart det första morgonljuset kan anas börjar trädlärkan sjunga från någon talltopp, mjukt och melodiskt. Och solen stiger sakta över Vänern.  
När man sett sig mätt på det skådespelet kan man söka sig ner till någon av de små tjärnarna i skogen. En stilla morgonstund vid strandkanten kan bjuda på möten med bäver och kanske en glimt av smålomsparet, vilande på en blanksvart vattenspegel. Tofsmesarna småpratar någonstans i närheten och solen börjar värma så smått. Dags att öppna kaffetermosen!

Sörknatten är naturreservat, 290 ha. En markerad led löper genom hela reservatet. Den är 7 km lång (enkel väg) och bitvis ganska krävande, med branta backar och stenig terräng. Vid regn kan klipporna bli hala.

 

Hitta hit:
Från vägen Snäcke - Sandbol väster om sjön Ånimmen finns vägvisning till reservatets båda P-platser. Skyltningen till den norra P-platsen är dock ganska oansenlig (blå skylt med texten ”Naturreservat”) och lätt att missa, i synnerhet om man kommer norrifrån. Från den norra P-platsen utgår även vandringsleden genom Baståsens naturreservat (49) med en kort avstickare upp till utsiktspunkten Predikstolen. N58.927546 O12.484912 (N P-platsen), N58.877515 O12.475997 (S P-platsen).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se