({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

22. Bäckefors Bruk - Promenad mellan natur och kultur

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Det är inte bara strömstare, öring och knott som gillar strömmande vatten. Vi människor söker oss också gärna till forsar och fall, för både nytta och naturupplevelse. Vid Teåkersälvens översta lopp handlar det kanske mest – men inte bara – om nyttan av det strömmande vattnets kraft.

Efter sitt utlopp ur Marsjön rinner Teåkersälven genom en trång dalgång ner mot den flacka terrängen runt Bäckefors. Fallhöjden är 22 meter och forsen hade antagligen varit imponerande – åtminstone vissa årstider – om inte vattnet letts in i en trätrumma och genom en turbin.
Kraften i strömmande vatten har nyttjats av människor i århundraden. Kvarnar, bälgar och hammare har drivits av vattenhjul. I dag ger vattenkraft hälften av all el vi använder i Sverige.
Ruinerna vid Teåkersälven i Bäckefors vittnar om vattenkraftens historia i Dalsland. Kring mitten av 1800-talet låg ett av Sveriges största järnbruk här. Vattnet i ån räckte knappt till för att driva bälgar och hammare.
Med lite tur kan man möta strömstare eller forsärla i det som återstår av forsen, men annars erbjuder den gamla bruksmiljön med sina husruiner mer kulturhistoria än naturupplevelser. Kanske vågar man påstå att den så kallade Kärleksstigen, som klänger i branten norr om ån, går i gränslandet mellan kultur och natur. Vandringen bjuder på gammal skog med inslag av riktigt grova tallar och ekar, samtidigt som man får fina utblickar över bruksmiljön. Det finns sägner om hur stigen fått sitt namn, men om man föreställer sig en tid när 350 bruksarbetare och deras familjer trängdes här kan man kanske finna en förklaring på egen hand.

Norra sidan av ravinen är klassad som nyckelbiotop. I övrigt har området inget formellt naturskydd. Kärleksstigen börjar bakom kraftverket. Vid dess övre ända kan man korsa ån på dammen och gå vägen tillbaka ner. Fortsätter man uppströms når man efter 400 m Marsjön, där en badplats finns. Vandrarhem, museum och informationstavlor finns på bruksområdet.

 

Hitta hit:
Följ skyltning mot Bäckefors bruk genom Bäckefors samhälle (N58.808307 O12.184444).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se