({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Sångsvan

62. Tydjesjön – Fågelsjö i förändring

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Sångsvanen har tagit över Tydjesjön, norra Dalslands finaste fågelsjö, från sin släkting knölsvanen. Nu finns planer på att restaurera sjön, och om de blir verklighet kan vi få uppleva andra förändringar i sjöns fågelliv framöver.

När knölsvanen för första gången byggde bo i Tydjesjön 1944 var det en remarkabel händelse. Bygdens store naturkännare Oscar Wikström beskrev svanarna som ”sjöns största prydnad”.
Några decennier senare började sångsvanen häcka i södra Sverige, och fågelskådarna var lika fascinerade och förtjusta som när knölsvanen kom. I dag har sångsvanen erövrat Tydjesjön och trängt ut sin släkting knölsvanen. Som mest fanns fem eller sex par i sjön, numera häckar den inte alls.
Tydjesjön har helt enkelt fått en ny prydnad. Fågelfaunan förändras ständigt, både lokalt och i större skala. Nya arter vandrar in och etablerar sig, andra trängs tillbaka. Ibland är det svårt att finna yttre orsaker till förändringarna, men ofta spelar miljöförändringar in.
Oscar Wikström skildrar Tydjesjön som den tedde sig i början av 1950-talet. Han nämner bland annat gulärla och kornknarr som häckande arter. De är nu borta. Gulärlan är en karaktärsart för betade strandängar och sådana marker finns inte längre runt sjön. Kornknarren, förr vanlig i stora delar av Sverige, har också missgynnats av förändringar i jordbruket.
Markerna runt Tydjesjön brukas inte längre som de gjorde förr och därmed förändras också villkoren för fågellivet. Dessutom växer grunda, näringsrika sjöar som Tydjesjön långsamt igen helt naturligt. De åldras, helt enkelt. Utvecklingen går dock att bromsa eller vända, och det finns planer på att i samverkan med markägarna återuppta hävden av strandängarna och restaurera Tydjesjöns kvaliteter som fågelsjö.
I väntan på gulärlans återkomst finns en hel del att titta på vid Tydjesjön. Skäggdopping, brun kärrhök, vattenrall, enkelbeckasin, sävsparv och sävsångare hör till häckfåglarna. Fiskgjusen söker föda här och det händer att någon av Vänerns havsörnar kommer flygande i samma ärende. Lärkfalk jagar ofta över vassarna. Vår och höst rastar flockar av flyttande svanar, gäss och änder. Vid lågvatten friläggs dybankar ute i sjön, och då skapas rastplatser även för vadare.
Det finns inte många fågelsjöar i norra Dalsland. Tydjesjön är därför väl bevakad av lokala ornitologer, och listan över observerade rariteter genom åren är lång. Ängshök, dammsnäppa, flodsångare och sommargylling är några axplock.
Det kan alltså löna sig att ha tålamod i fågeltornet. Förr eller senare dyker rariteterna upp...

Tydjesjön har inget formellt naturskydd. Sjön och markerna runt den är privatägda. Fågeltorn och en grillplats finns vid sjöns norra ände.Hitta hit:
Tydjesjön ligger ca 12 km söder om Åmål. Från E45 söder om Tösse tar man av mot Tydje Stom. När man passerat gården finns P-möjligheter till höger, vid en informationstavla om gravfältet vid Tydjesjön (N58.965015 O12.614774). Fortsätt längs gräsvägen till fots. En stig på höger hand går ner till fågeltornet.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se