({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Ann-Marie Grahn

Fridene kyrka
Hjo

Stenkyrka med kyrkobyggnad från 1800-talet

Fridene kyrka ligger i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand och är en vacker kyrka med gamla anor, där dopfuntet är från 1100-talet, torn från medeltiden och övrig byggnad från 1800-talet. Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun. Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Om Fridene kyrka

Fridene kyrkas tornspira
Fridene kyrka med dess smäckra tornspira ligger i en vägkorsning och syns på långt håll. Tornet är den äldsta bevarade delen, kanske ända från 1100-talet. Den smala trappan i vapenhuset och gluggarna strax under klockorna tyder på att tornet säkerligen har använts även som försvarstorn i ofärdstider.

Betydelsen av ån Tidan
Troligen har ån Tidan haft stor betydelse för placeringen av kyrkan. För tusen år sedan var vattenvägarna oerhört viktiga.Tidan sträcker sig från Ulricehamn i söder till utloppet i Vänern vid Mariestad i norr - nästan 18 mil. Intill kyrkans plats på brinken antas Tidan på den tiden ha vidgats och bildat en sjö, vilket gjorde det lämpligt att angöra här.

Romansk rundbågestil
Över dörren till kyrkan finns årtalet MCCLIX (1259) inhugget, vilket betyder att den är en av två daterade medeltidskyrkor i romansk rundbågestil i Skara stift. Den andra är Forsby från år 1135.

Oklart hur Fridene kyrka ursprungligen såg ut
De äldsta kyrkorna i Sverige var oftast stavkyrkor. Hur Fridene kyrka såg ut från början och genom åren är okänt. Först vid slutet av 1600-talet dokumenterades den av fornforskaren Johan Peringskiöld som dokumenterade många av Sveriges kyrkor med tecknade bilder. På hans bild har kyrktornet en pyramidformad huv. Det är oklart när den nuvarande tornspiran kom till.

Väggar revs under 1700-talet
Mot slutet av 1700-talet var kyrkan i så dåligt skick, att väggarna inte höll för reparation. I stället revs de och ett nytt kyrkorum i ren gustaviansk stil uppfördes. Omkring 1802 stod kyrkan färdig ungefär som den ser ut idag. Vid bygget togs material från den gamla kyrkan tillvara. Gamla stenar murades in i de nya väggarna men även det vackra kabinettsfönstret (se bild till höger) och läktarbröstet kunde återanvändas i sin helhet.

Orgeln 
Den lilla orgeln i Fridene kyrka är byggd av Nordfors & co år 1933. Orgelfasaden kommer från en äldre orgel. Den har en manual och pedal samt 7 stämmor.

Renovering av kyrkorummet
1949 genomfördes en större renovering av kyrkorummet, då golv och bänkar byttes ut och elektriskt ljus och värme installerades. Kormattan, ett broderat antependium samt lampetter är exempel på inventarier som tillkom vid denna tid.
1984 förbättrades de målade draperierna och alla förgyllningar i kyrkans fond av en konservator. Vid denna renovering slipades golvet, ett par bänkar togs bort och sakristian rustades upp.

Kontakt - vaktmästare Fridene kyrka 

Vaktmästare Henrik Sveder, 0722 500 470

Broschyr om Fridene kyrka

Se Fridene kyrka i 360 graders vy här

Alla våra kyrkor
Kontaktinformation

Hjo Pastorat - Svenska kyrkan i Hjo

Regeringsgatan 12

544 30 Hjo


Telefon: +46 503 323 80


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/hjo