({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: VISITHJO

Hjo kyrka
Hjo

Hjo stads kyrka - drygt 200 år gammal

Hjo kyrka ligger “mitt i byn”, i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand och är drygt 200 år gammal. Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun. Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Om Hjo kyrka 

Brand i Hjo 1794
Den 3 april 1794 drabbades de centrala delarna av Hjo av en häftig brand. Branden ödelade den gamla kyrkan från medeltiden, klockstapeln samt ett tiotal bostadshus. Den gamla stenkyrkan hade byggts till med ett långhus i trä under 1400-talet och klockstapeln i slutet av 1500-talet. Kyrkan var i ett mycket dåligt skick då den brann ner till grunden.

 

Kyrkklockorna 
De tre kyrkklockorna smälte ner av värmen men rester kunde samlas ihop och gjutas om till den nuvarande lillklockan. Den bär inskriptionen “Samlad ut ur gruset efter branden den 3 april 1794 och genom Herr Borgmästare Veidmans bestyrande samma år gjuten i Skara af N. Billsten”.

Offerkista 
Det finns också en offerkista kvar från den gamla kyrkan. Den förvaras idag i kyrkans södra vapenhus, liksom kyrkogårdens äldsta gravvård. På dess plats utanför kyrkans huvudingång mot väster står en kopia. Där finns också borgmästare Veidmans gravvård.

Den nya kyrkan 
Den nya kyrkan började byggas år 1796 men togs i bruk först något år in på 1800-talet. 1858 anskaffades en kyrkorgel, som 1911 ersattes av den nuvarande, byggd av E Zetterqvist & Son, Örebro. Vid en omfattande renovering år 1900-1901 ersattes det platta romanska tornet med den höga spira som vi ser idag. Några av de donationer som gjordes i samband med renoveringen finns kvar i kyrkan. 

Vid nästa större in- och utvändiga renovering år 1978 fick kyrkan sin nuvarande varma och ljusa färgsättning. Även i samband med denna renovering och återinvigning mottog kyrkan donationer; altarbrunet, mässhake, kollekthåvar mm framställda av Agda Österberg, Tre Bäckar.

År 2010 målades kyrkan om utvändigt och året därpå även invändigt. Dopfunten fick då tillbaka sin ursprungliga färgsättning. Södra vapenhuset används numera till enklare kyrkkaffe efter söndagens gudstjänst, och sakristian har flyttats för att ge plats åt söndagsskolverksamhet under gudstjänsttid.

Kontakt - vaktmästare Hjo kyrka 

Vaktmästare Michael Haavik, 0703 131 604

Broschyr Hjo kyrka

Alla våra kyrkor
Kontaktinformation

Hjo Pastorat - Svenska kyrkan i Hjo

Regeringsgatan 12

544 30 Hjo


Telefon: +46 0503 323 80


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/hjo