({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: © Karlsborgsturism

Ombo öar & Djäknesundet

 • 07 feb, 2022

Här hittar du Karlsborgs egen skärgård – Ombo öar utgör ett populärt besöksmål med sin underbara miljö och sitt fantastiska sjöliv. Hit kommer människor – både via land- och sjöväg – för att uppleva den undersköna naturen.

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna, med ett dramatiskt utseende, har oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten.

De vikar som är öppna för vindarna kan däremot ha klapperstensbotten. På öarna dominerar upp till 300 år gammal och delvis urskogsliknande hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Djäknesundet

Området mellan Ombo öar och fastlandet kallas Djäknesundet. Också här hittar du hällmarkstallskog på bergspartier som skjuter ut i Vättern. Terrängen är starkt sönderskuren med många möjligheter att bada från klipporna eller vid sandstranden där Djäknebäcken mynnar ut.

Markåtkomsten är delfinansierad av EU-Life Natur.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ombo öar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra fordon annat än på bilvägar
 • Cykla eller rida annat än på bilvägar
 • Ställa upp husvagn eller tälta
 • Ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade parkeringsplatser
 • Beträda Ottraskären och öarna utanför Lilla Harsundet (under tiden 1/4 - 31/7)
 • Anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • Göra upp eld utom på anvisade platser,
 • Sätta upp orienteringskontroller, snitslade spår eller bedriva militära övningar
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • Skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
 • Fartbegränsning på 5 Knop

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.