({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Skara domkyrka
Skara

Domkyrkan- Skaras symbol

Redan långt utanför staden ser du de två tornen som är själva sinnebilden av Skara. Den första kända domkyrkan invigdes omkring 1150, men nya fynd visar att det fanns en kyrka här redan under 1000-talet. Krig och bränder har härjat kyrkan under årens lopp, men den har trots allt stått kvar. Flera gånger dagligen kan man lyssna till ett vackert klockspel som spelar olika psalmmelodier som skiftar under året.

Välbevarad krypta

Vid restaureringen av Skara domkyrka 1947-1949 återfanns en välbevarad krypta från 1100-talet och under renoveringen 1999, fann man dessutom stenrester som är äldre än så. Kryptan har efter den senaste ombyggnaden av kyrkan fått ett slaget kryssvalv och blivit ett vackert rum för andakt.

Skara byxor

Under åren 1809-1810 försågs Domkyrkan med platta torn och man tyckte då att de liknade ett par byxor. Därefter kallades tornen Skara byxor, ett uttryck som lever kvar än i dag, trots att tornen ändrat utseende. Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil under åren 1886-1894, arkitekt Helgo Zettervall. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster.

Klockspel

Klockspelet spelar psalmmelodier fyra-fem gånger om dagen. Melodierna skiftar med dagens, kyrkoårets och kalenderårets rytm.
Se vilka melodier som spelas just nu: https://www.svenskakyrkan.se/skara/klockspelet-i-skara-domkyrka

InfoPoint

Detta är en av SkaraTuristbyrå certifierad InfoPoints. Här hittar du huvudbroschyrer och kartor över området. Du kan också få hjälp av kunnig personal med enklare frågor. I Skaraborg finns ett stort antal InfoPoints. Du känner igen platserna genom det gröna auktorisationsmärket InfoPoint.

Öppettider

För aktuella öppettider, se:
Skara Domkyrka

Kontaktinformation

Skara pastorat

Malmgatan 3A

53231 Skara


Telefon: +46 511 265 28


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/skara