({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Luttra gånggrift på toppen av en liten kulle med vacker natur i bakgrunden.

Fotograf: Ann-Sofie Hjerp

Historiska platser

Vårt område kallas ibland för Sveriges vagga, och när man tittar närmare på hur många historiska sevärdheter som finns är det kanske inte så konstigt. Välkommen att djupdyka bland fornlämningar och gamla kyrkor!

Amundtorp Skara
Alldeles utmed Kulturväg Skaraborg hittar du en mycket välbevarad skeppssättning, domarringar och olika typer av stensättningar. Gravfältet ligger i mycket vacker natur med utsikt över Hornborgasjön. Fynd som gjorts på platsen är från 400-550 e Kr.

Levenestenen Vara
Sveriges största runsten Levenestenen upptäcktes 1927 i västgaveln till Stora Levene kyrka. Runstenen var sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, med en del på var sida om ingången. På runstenens baksida finns ett ornament i form av ett kors. Numera står stenen rest intill kyrkan.

Gudhems klosterruin
Cistercienserklostret för nunnor som grundades på 1100-talet ligger vackert beläget med utsikt över Hornborgasjön. Inne i Gudhems klosterruin finns drottning Katarinas grav från 1200-talet. Idag kan du besöka ruinen av klostret och ett klostermuseum.

Sparlösastenen
Besök Sparlösastenen, en av Sveriges märkligaste runstenar. Troligen härstammar stenen från 800-talet. Den är unik genom bland annat sin bildframställning.

Flyhov Kinnekulle
Vid Flyhovs hällristningar strax norr om Husaby kyrka finns nära 400 bilder inhuggna i hällarna. Ristningarna är från tiden 1500 – 1000 före Kristus och föreställer människofigurer, skepp, hjul, fotsulor, älvkvarnar och djur. Den mest kända är ”Yxguden”. 

Karleby gånggrifter
Utmed den 3 km långa vägen genom Karleby finns hela 11 gånggrifter, som är monumentala släktgravar uppförda under bondestenåldern. Den största, Ragnvalds kulle, har en kammarlängd på 17 meter och är därmed även Sveriges största gånggrift.

Kungslena kyrka
Känn historiens vingslag vid Kungslena medeltida kyrka. Kyrkans karakteristiska exteriör med de tre tornen är unik. Tornen sägs ha uppförts som minne efter ett besök av Stockholms grundare Birger jarl.

Varnhems kloster och kyrka
Här kan du vandra i de olika rummen från munkarnas tid och lära dig om hur livet kan ha sett ut i klostret för nästan 1000 år sedan. Var tvättade man? Hur såg örtagården ut? Läs på informationsskyltarna och få svar på dina frågor! I den majestätiska klosterkyrkan ligger Stockholms grundare, Birger jarl, begravd. 

Kung Ranes hög
En förkristen storhög där Kung Rane sägs vara begravd. Högen är ca fem meter hög och ligger vackert alldeles intill Flistad kyrka. 

En bild på Kung Ranes hög med Flistad kyrkan i bakgrunden

Fotograf: Mårten Bergkvist/Next Skövde

Suntaks gamla kyrka
Suntaks gamla kyrka är en ödekyrka som är en sällsynt bevarad enhet av romansk arkitektur från senare delen av 1100-talet. Rester av senmedeltida kalkmålningar pryder väggarna och i koret förvaras en kopia av den märkliga korstolen Suntaksstolen.

Luttra gånggrift
Luttra gånggrift är en av Falbygdens cirka 270 gånggrifter. Den uppfördes under stenåldern, för cirka 5000 år sedan. Inuti har arkeologer hittat ben från cirka 100 individer. Gånggriften har ett enda takblock kvar på ursprunglig plats, det väger omkring 13 ton. 

S:t Nikolaus kyrkoruin
Gå hundra steg västerut från Skara domkyrka och du står vid S:t Nikolaus kyrkoruin, en församlingskyrka från medeltiden. Här syns de gamla murarna och delar av rumsindelningen som en vacker kontur, idag klädsamt övervuxen med grönska. 

Katarinaklostret Skara
Rakt under Veterinärmuseet i centrala Skara kan du beskåda delar av franciskanerklostret Sankta Katarina från 1200-talet. Museet är byggt ovanpå det gamla klostret. Här finns välbevarade rester som visar var klostrets murar låg och hur de såg ut. 

Ekornavallen
På platsen finns gravlämningar från förhistoriens tre huvudepoker; sten-, brons- och järnålder. Den äldsta graven byggdes under bondestenålder, ca 3300 fKr, medan de yngsta uppfördes under vikingatiden. Människor har därmed använt Ekornavallen som gravplats under mer än 4000 år.

Skörstorp rundkyrka
Idag finns åtta bevarade rundkyrkor i Sverige samt minst lika många raserade. En av de bevarade är Skörstorps rundkyrka utanför Falköping som är från mitten av 1100-talet. 

Askeberga Skövde
Utanför Tidan hittar du Sveriges näst största skeppssättning som består av 24 stora stenar. Det är ett olöst mysterium hur stenarna har kommit dit, och är en mycket fascinerande gåta.