({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Joachim Nywall

City Trollhättan
Trollhättan

Centrumutveckling i Trollhättan

City Trollhättan skall förena allmänna och kommersiella intressen för en långsiktig och hållbar utveckling av Trollhättans stadskärna. De verkar för ett kommersiellt, socialt och kulturellt attraktivt centrum som bidrar till att öka Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings- och etableringsort.

Tillsammans är vi den handlingskraftiga stadskärnan

City Trollhättan är en samverkansplattform för näringar, fastighetsägare och Trollhättans stad. Bolaget ägs av Trollhättan centrum ideell förening. Huvuduppdraget styrs av föreningens medlemmar, enskilda projekt och ett uppdragsavtal reglerat av kommunen. Organisationen arbetar aktivt med att förena allmänna och kommersiella intressen för en långsiktig och hållbar utveckling av Trollhättans stadskärna. Tillsammans med samarbetspartners och medlemmar arbetar de för en kommersiellt, socialt och kulturellt attraktiv stadskärna som bidrar till att öka Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings- och etableringsort.

Stadskärnsutveckling handlar i stora drag om att:
Övergripande arbeta med handel, serviceverksamhet, restauranger, caféer och kulturell verksamhet.
Upprustning av torg, gator och fastigheter.
Skötsel, städning m.m.
Spridning av information.
Gemensam marknadsföring.

Projekt och samarbeten

City Trollhättan arrangerar ett flertal egna aktiviteter, projekt och samverkar i flera forum för att stötta och driva frågor som är viktiga för den hållbara utvecklingen av stadskärnan.

- Gästhamn, vinter och sommar aktiviteter
- City 3.0 / Årets stadskärna
- Fastighetsägarsamverkan
- Handelssamverkan
- Restaurang och krogsamverkan
- och mycket mer

Kontaktinformation

City Trollhättan

Strandgatan 29

461 30 Trollhättan


Telefon: +46 733 71 21 02


E-post: hej@citytrollhattan.se

Hemsida: citytrollhattan.se/