({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Marie Wennerholm

  • Fotograf: Glenn Larsson

  • Fotograf: Mostphotos

  • Fotograf: Marie Wennerholm

Pilgrimsled Skaraborg
Skaraborg

50 mil vandringsleder i unik natur och gammal kultur

Vårt behov av inre frid har inte förändrats sedan medeltiden. Den behövs som motvikt till nutidens höga krav. Under medeltiden färdades vandrare långväga för att nå heliga mål. Precis som då kan vi nu vandra genom unik natur och gammal kultur.

Något för alla

Det finns många vackra vyer längs vandringslederna i Skaraborg och medeltiden gör sig ständigt påmind. Klosterruinerna i Gudhem och Varnhem, visar att det funnits härbärgen och vandrarhem för pilgrimer. Reliefer på Forshems kyrka och på Skara Domkyrka vittnar om att pilgrimer var en del av vardagen. I Skaraborg finns något för alla; en kulturbygd med slättlandskap, vattendrag, en underbar flora och fauna. Låt dig hänföras av vidunderlig utsikt från bergen, möt det rika fågelivet vid Hornborgasjön och inspireras av den vackra naturen längs vägarna i Skaraborg.

För pilgrimer

På din vandring finner du enkelhet och andlighet, omgiven av vacker natur, bland kyrkor, pilgrimskapell och klosterställen. Här finns miljöer med minnen från tidigare generationer. Du delar bekymmerslösheten och friheten med andra vandrare. Tystnad och långsamhet i harmoni med vad bygden erbjuder.

För kulturintresserade

Här kan du uppleva lämningar av människans kultur sedan istiden omgivna av modernt jordbruk, företagande och ett aktivt föreningsliv.

För naturintresserade

Upplev närkontakt med Västergötlands unika platåberg. Spännande flora i bergssluttningars lövskogar och orkidékärr. Blomsterprakt vid vägkanter och naturreservat. Rikt fågelliv längs Hornborgasjöns stränder och ett jordbrukslandskap med ålderdomlig prägel.
Mer information om Platåbergens geopark

Olofssymbolen

Pilgrimssymbolen används för att märka pilgrimsleder och platser med anknytning till S:t Olof och Trondheim, det forna Nidaros. S:t Olof är Falköpings skyddshelgon.

Vad finns det för kartor?

Lederna är väl utmärkta men väder och vind kan ha gjort att ledmarkeringar saknas. Vi är inne i ett kvalitetssäkringsarbete gällande vandringsleder i regionen och därför kan vi inte garantera att exempelvis skyltningen är fullständig på alla sträckor. Upptäcker du problem längs leden får du gärna meddela den lokala turistbyrån.

Den som vandrar på våra leder bör helst ha karta och kompass eller guidebok till hands för att känna sig trygg i terrängen.  En bra överssiktskarta hittar du i Pilgrimspasset, vill du ha en mer detaljerad karta över den delsträcka du har tänkt att gå kan du vända dig till den lokala turistbyrån eftersom kartutbudet skiljer sig från kommun till kommun.

Karta över Pilgrimslederna runt Skara

Mer information och detaljerad karta om Pilgrimsleden Varnhem- Falköping via Hornborgasjön

Kontaktinformation