({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En stig som leder ner till en liten sjö i en skog

Fotograf: Henrik Theodorsson/Platåbergens geopark

15 000 år av istidshistoria i Valle- Hornborgaområdet

Följ med på en tur i det spännande och vackra landskapet mellan Skövde, Skara och Hornborgasjön som skapades under den senaste istiden för 15 000 år sedan.

Det här är en tur som passar utmärkt på våren, då körsbärsträden blommar i Vallebygden mellan Skara, Skövde och Hornborgasjön. Tillsammans med utslgana blåsippor, ramslök och fågelkvitter blir detta en riktig natur-boost. Här kan du se en Googlekarta för turen >>

Du kan antingen göra detta till en dagsutflykt genom att välja ut enstaka platser att besöka, eller så kan du lägga till några övernattningar så att du får tid att upptäcka mer av det spännande och vackra landskapet med spår från istiden.

Välkommen ut i istidslandskapet

Starta din resa i Skövde >> där du kan njuta av en god måltid på stan >> innan du checkar in på ditt hotell >>. Nästa dag är det dags att bege sig nordväst mot Sotaliden och Stolan >>. Stolan är den unika plats där Baltiska issjön tappades ut i Västerhavet för ca 11 600 år sedan i samband med att inlandsisen smälte av. Det var en gigantisk naturkatastrof vars spår vi kan följa än idag. Från parkeringen utgår en vandringsslinga på ca 3,5 kilometer som tar dig runt i området där man bland annat kan se hur vattenmassorna eroderat ut en ränna i sandstenen.

Härlig utsikt från Bockaskedåsen

Åk sedan vidare söderut till Bockaskedeåsen >>. Den är med sina 35 meter den högsta åsen i Valle härad. Åsen bildades i samband med isens avsmältning då stora mängder smältvatten genom vertikala sprickor och isälvstunnlar transporterade lera, sand, sten och grus i glaciärisen. Från Bockaskedeåsen har du en utsikt över hela kamelandskapet, men även Billingen i öster och Kinnekulle i väster. Billingeleden går över Bockaskedeåsen.

Vandra runt Flämsjön

Styr västerut en liten bit för att komma till Flämsjön >>. Det är en av de större sjöarna i området och ligger i en stor dödisgrop som bildats när grus och sand avsatts kring och över stora isberg vid inlandsisens avsmältning. När isbergen väl smälte sjönk materialet ihop och bildade gropar. Maxdjup är 22,8 m med medeldjup om 7,2 m. Vattnet i Flämsjön är väldigt klart och har en hög kalkhalt vilket märks på mängden musslor, snäckor och kransalger. Flämsjön runt är en 9 km lång led som tar dig runt sjön.

Nu kanske det är dags att fylla på med lunch och få en stunds vila. På Flämslätts stifts- och kursgård >> som ligger på passande avstånd servereras dagens lunch måndag-fredag. Tips på fler matställen hittar du via Googlekartan för den här turen >>

Upplev en nästintill perfekt dödisgrop

Med mat i magen styr du vidare söderut mot Höjentorp-Drottningkullen >> som är det största av Valles naturreservat. Här är landskapet varierat med kullar, åsryggar och små sjöar. Här är det upp och ner som gäller när dödisgroparna och isavlagringarna avlöser varandra i det kuperade landskapet!

Strax utanför naturreservatet Ökull-Borregården >> i det böljande och varierande kamelandskap, med kullar, åsryggar och små sjöar hittar du denna näst intill perfekt runda dödisgrop. Botten av gropen är en spännande picknickplats där man bara ser himmel och gräs. Från Valle camping går en vandringsled till dödisgropen.

Avrunda dagen med att checka in på ditt boende, varför inte ta in på Skara konsthotell >>? Du hittar fler tips på boenden via Googlekartan för den här turen >> 

Vandra på rullstensåsar vid Hornborgasjön

Efter en god natts sömn väntar Hornborgasjön >> med sina fina naturupplevelser och vandringsleder. Det finns tre vandringsleder som går på rullstensåsar vid Hornborgasjön.

Fotograf: Jonas Ingman

  • Fågeludden-Ytterberg (Vässtorpsåsen)

Vässtorpsåsen är en rullstensås vid Hornborgasjöns östsida. Rullstensåsar löper parallellt med isens rörelseriktning. Sten, grus och sand som finns i rullstensåsen är rundat och storlekssorterat. Då glaciärisen smälter rasar isälvssedimenten längs med åsens sidor eftersom tunnelväggarna inte längre stöder åsen. Höga åsar med spetsiga krön och branta rassluttningar kallas getryggsåsar. På våren blommar både backsippor och körsbärsträd här.

  • Bolumleden

På Bolumleden vandrar du i det kuperade vackra odlingslandskapet i området kring Hornborgasjön. Leden tar dig på en rundslinga där du kommer upp på en rullstensås med flera vackra vyer med utsikt mot platåberget Kinnekulle.

  • Ore backar

Här vandrar du längs en rullstensås vid Hornborgasjöns västsida som sträcker sig ut i sjön. Leden går fram till fågeltornet på Ore nabb, där man sedan får vända. Vackert året om!

Läs mer om vandringarna här >> 

Tips för att göra resan mer hållbar

Till Skövde tar du dig enkelt med tåg från Stockholm eller Göteborg och till Skara kan du åka buss. Det går buss till Hornborgasjön och de vandringsleder som utgår därifrån, både på den västra och östra sidan. Buss 200 tar dig från Skövde mot Skara, byte i Varnhem till bus 313 mot Falköping. Du kan kliva av vid hållplats Hornborga för att nå vandringslederna Fågeludden-Ytterberg och Bolumsleden på den östra sidan av sjön. Läs mer på Västtrafiks sida >>.

Lär dig mer om istidslandskapet

Istiden formade landskapet i geoparken

Dagens landskap i Platåbergens geopark kännetecknas till stor del av landskapsformer som skapades under den senaste istiden som började för 115 000 år sedan. När isen var som tjockast täcktes geoparken av ett ungefär 3,5 kilometer tjockt istäcke. Under isavsmältningen stod iskanten stilla under en lång tid mitt i platåbergslandskapet.

 

 

Vid iskanten mynnade stora isälvar, som förde med sig material av nedbrutet berg. Lerpartiklarna sveptes med vattnet långt ut i havet, men större och tyngre partiklar i form av sten, grus och sand samlades i moränryggar, deltan och andra avlagringar längs iskanten.

På sina håll blev även större och mindre isblock begravda i gruset. När dessa smälte bildades det gropar i landskapet – dödisgropar. Det märkliga småkuperade landskap som då uppstår brukar kallas kamelandskap. Upplev kamelandskapet i Valle och nätverket av åsryggar vid Hornborgasjön framskulpterade av den mäktiga inlandsisen!