({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Åsaka-Björke Hembygdsförening
Trollhättan

Välkommen till Norra Björke och Väne-Åsaka

Åsaka-Björke Hembygdsförening bildades 1981 och verkar för att insamla, bevara och tillgängliggöra bygdens historia och traditioner samt att bevaka bygdens och innevånarnas intressen.

Norra Björke och Väne-Åsaka

Norra Björke och Väne-Åsaka är två grannsocknar, som numera utgör en gemensam församling. Man är också förenade i skola och äldreboende samt, inte minst Hembygdsföreningen. Här finns en rik historia och fynd av redskap, bebyggelse och gravar från stenåldern och framåt har hittats.

I mitten av 1990-talet hittades Vitteneskatten. Skatten på 1,9 kg guld tillsammans med utgrävningarna av en boplats med ett stort antal härdar indikerar en plats av stor betydelse under järnåldern. Du kan läsa mer om Norra Björke och Väne-Åsaka samt deras gemensamma historia på Hembygdsföreningens hemsida. 

Hembygdsgården

Hembygdsgården ligger utanför Väne-Åsaka och erbjuder lokaler för utställningar, både permanenta och tillfälliga samt dokumentation och handlingar från bygden. Under sommaren hålls gården öppen för sommarkaféer på söndagar, då kan du också besöka Hembygdsföreningens temautställningar. På hösten hålls också en utställning med tillfälligt lånade föremål. Andra aktiviteter är bland andra bygdevandringar. 

Se kommande aktiviteter hos Hembygdsföreningen här. 

Du hittar Hembygdsgården här. (Google Maps)

Kontaktinformation

Åsaka-Björke Hembygdsförening

Östanbäck 10

461 94 Trollhättan


Telefon: +46 0520 422035


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida