({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Trollhättan Pride

Trollhättan Pride
Trollhättan

Trollhättan Pride vill kämpa för ett öppet och tolerant Trollhättan där alla människor oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning eller bakgrund kan känna friheten att vara sig själv. 

Trollhättan Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att frigöra samhället från förtryckande normer och verka för jämlikhet, jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers liv.

Trollhättan Prides främsta mål är att verka för att förbättra HBTQ-personers livssituation och rättigheter. Vi vill möjliggöra för ett samhälle som präglas av öppenhet, tolerans och där du som individ kan känna frihet och framtidstro. Därför vill föreningen engagera och mobilisera en regnbågsrörelse av människor som är öppna för alla som känner sig delaktiga i och respekterar HBTQ-personers rättigheter och bidrar till en kultur som stärker värderingarna om alla människors lika värde och rätt i Trollhättan. Detta gör vi främst genom att bland annat arrangera Trollhättan Pride med festival och parad varje år.

 

Kontaktinformation

Trollhättan Pride

TrollhättanE-post: Skicka E-post

Hemsida: trollhattanpride.se/