({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Tecknad bild på en oxen med kvinna fram residenset i Mariestad. I förgrunden ån Tidan med en figur som är hälften människa hälften fisk.

KÅFFAN I MARIESTAD

Lakekåffan, eller bara Kåffan, är ett sägenomspunnet väsen med hemvist i den stora sjön Vänern. Hon är hälften fisk och hälften människa. Om du är snäll mot henne så ger hon dig tur i fiske, sägs det. Här ser du henne med Vita frun som spökar på landshövdingeresidenset Marieholm.

Det var Vänerns speciella sagoväsen Kåffan som cirkustrollen ville få tag på under äventyret i Mariestad. Cirkusdirektören tänkte säkert att han skulle kunna tjäna jättemycket pengar på att visa upp den legendariska Lakekåffan på cirkusen.

Men Kira och Luppe fick hjälp av Vita frun att hitta Kåffan, så de kunde varna henne. Tack vare varningen kunde Kåffan sedan rädda sig själv från cirkustrollen. Ja, hon bjöd faktiskt trollen på ett från deras sida oplanerat och mycket blött dopp i Vänerns vatten. Cirkusdirektören var inte särskilt glad.

Väsen i Mariestadstrakten 

Lakekåffan är ett ofarligt och, i grunden, mycket vänligt väsen. Men, hon kan spela fiskare ett och annat spratt. Till exempel kan de känna att de har napp, men de klarar inte, hur de än tar i, att veva in sin fiskelina eller dra upp sina nät.  Det som finns där nere i djupet är allt för starkt.

När hon är på riktigt skämthumör kan hon låta en fiskare dra upp en stövel, och efter en stund kanske en till, men omaka par förstås. Samtidigt finns det också berättelser om att vinterfiskare, sådana som fiskar från isen vill säga, faktiskt har lyckats att fånga Kåffan själv. Då sägs det att hon huttrat och gnällt något bedrövligt och sett mycket frusen och eländig ut. Om fiskaren då gett henne en gåva, till exempel ett klädesplagg, kanske bara en vante eller en halsduk, och sedan släppt tillbaka henne i vattnet, då har den personen belönats med tur i fiske resten av livet.

Om hon däremot upplever att en fiskare på något sätt är otrevlig mot henne, till exempel att personen skräpar ner i sjön, då har det varit närmast meningslöst för honom eller henne att där efter blöta fiskedrag eller nät i Vänern.

Kåffan har oftast siktats i vattnen utanför Mariestad och Torsö, men även vid Lidköping har vittnen fått en skymt av henne. Ingen är egentligen riktigt säker på vad för sorts väsen Kåffan är, eller varifrån hon kommer. En teori som förts fram är att hon skulle kunna vara släkt med Vänerns sjöfru Kajsa. Jag väljer att inte gissa.

Mer om Vita frun och om Vadsbo museum

Vita frun var, när hon levde på 1700-talet, en adelsdam som hette Brita Margareta Horn. När Brita var ung var hon hovdam hos drottning Lovisa Ulrika. Ja, det sägs till och med att hon vann hertig Karls kärlek. Denna Karl blev senare kung Karl XIII, så kanske kunde Brita blivit drottning. Det var en annan tidigare Karl som grundade Mariestad. Han som kallas Karl IX.

Nåja, Brita blev i stället gift med landshövdingen i Skaraborg, Claes Julius Ekeblad. Det är fint nog, om du frågar mig. De bodde, som du väl redan förstått, i Mariestad, på residensön Marieholm i Tidan. Det är delar av den som syns i bakgrunden på sidan med bilden på Brita, oxen och Kåffan. 

På vårvintern 1791 drunknade Brita tragiskt i Tidan, och sedan dess sägs det att hon går igen, det vill säga spökar, som Vita frun på Marieholm. Numera ligger Vadsbo museum här, i flygelbyggnaderna. Det är inte alla museer som har ett eget spöke. Nästa gång du besöker museet kan du gärna fråga personalen om någon av dem sett Vita frun!

Gengångare som kallas Vita frun finns faktiskt på många platser. Oftast i äldre hus, som slott och herrgårdar, eller på gamla teatrar.

MAGI

Det är i Mariestad som Tidans nordrinnande magiska vatten mynnar ut i Vänern, efter en ungefär arton mil lång slingrande färd. Faktiskt så ligger landshövdingeresidenset och Vadsbo museum på en ö just här i Tidan. Det gör så klart hela miljön en smula magisk.

I Ekuddens naturreservat som också ligger intill Tidans utlopp finns det mosstroll. Mosstroll är nyfikna men lättskrämda varelser. De har en magisk förmåga att kunna förvandla sig till stenar med mossa på när de blir rädda. Vilket gör att de flesta människor faktiskt har sett mosstroll utan att förstå det. Ju äldre mosstrollen blir, desto mer mossa växer det på dem. När de blir riktigt gamla förblir de stenar allt längre, för att till slut bli en sten på heltid. 

SKATTER

Under mer än trehundra år var det i Mariestad som landshövdingen i Skaraborgs län skulle bo. Numera ingår Skaraborgsregionen i det större Västergötlands län. Men det syns fortfarande på flera sätt att Mariestad varit något av en huvudstad i Skaraborg, inte minst genom alla de spännande föremålen på museet och i Domkyrkan på sin kulle med utsikt över Vänern. Bilden föreställer Skaraborgs länsvapen, vilket är det samma som Västergötlands.

Till sin hjälp att styra i länet och samla in skatt från alla som levde här hade landshövdingen kronans befallningsmän eller kronofogdar som de också kallas. Kronofogdarna satt ofta med och övervakade att allt gick rätt till vid häradstingen. Den tidens poliser kallades för länsmän. Kronofogdar och länsmän hade ganska stora områden att övervaka och fick säkert rida en hel del under sitt yrkesutövande. Inte så ofta, men ibland kunde målen handla om att någon blivit anklagad för att ägna sig åt signeri eller svartkonst. När det blev fråga om allvarligare brott och någon riskerade ett riktigt hårt straff brukade fallet lämnas över till en högre domstol.

Ytterligare en medhjälpare åt landshövdingen var landsbokhållaren. Han höll reda på att folk betalade rätt mängd skatt och om någon till exempel hade en obetald skuld till kronan.

SPÄNNANDE PLATSER

Sjöstaden Mariestad grundades på 1500-talet. Enligt legenden var det när Hertig Karl, som var son till Gustav Vasa, såg en oxe kliva upp ur ån Tidan som han bestämde sig för var staden skulle ligga. Det är också förklaringen till varför oxen eller tjuren har blivit en symbol för staden. Hertig Karls fru hette Maria och han valde att döpa staden efter henne. 

Ja, det var ju inte bara just det att han såg en oxe kliva upp ur vattnet som gjorde att Karl, senare Kung Karl IX, fick idén att anlägga en stad precis här i sitt hertigdöme. Platsen vid Tidan och Vänern ansågs helt enkelt gynnsam för en stad. Det var dels nära till handelsstäder som Skara, Lidköping och Örebro, och dels var det möjligt med skeppsfart till platser som Karlstad (uppkallad efter Karl) och Vänersborg.

Förr i tiden användes vattnet i mycket högre grad än idag som farleder. Inte bara sjöarna utan även de små floderna var transportleder för så väl människor som gods. Från Vänersborg eller Brätte, som staden vid Vänerns utlopp hette på Karls tid, var det också möjligt med fraktfart via Göta älv ner till havet och den plats som i dag heter Göteborg, och därifrån vidare ut i världen.

Ute i Vänern, en bit norr om Mariestad, ligger Torsö >>, som du åker över bro för att komma till. Ytterligare en bit norrut ligger Sjötorp >>, där Göta kanal >> går ut i Vänern. En annan spännande besöksplats inom kommunen är Qvarnstensgruvan i Lugnås >>. Alla barn älskar väl att leka med vatten? Då har jag ett bra tips! Åk till Norrqvarn där det finns en minikanal för barn >>.

Skaraborg - landet mellan sjöarna

I öst och i väst gränsar Skaraborg mot Sveriges två största sjöar, Vänern och Vättern. Ja de är till och med två av hela Europas största insjöar. Det gör att mycket av Skaraborgs landskap faktiskt är både kustland och skärgård, något människor kanske inte i första hand tänker på när de pratar om Skaraborg.