({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Stor digital skylt som står intill vägen visar reklam för Zarakörens konsert, mot en vintrigt landskap.

Fotograf: Per Fredén/Next Skövde

Policy infartstavlor Skövde

 

För att marknadsföra varumärket Skövde och spegla bredden och mångfalden i det utbud av arrangemang som ges i Skövde kommun finns fem digitala infartstavlor. Tavlorna är placerade utmed väg 49 vid infart från Skara och Hjo-Karlsborg samt tre utmed väg 26 vid infart från Mariestad och Falköping och östra leden vid Stallsiken. Skyltarna är ett komplement till övriga informationskanaler.

Skyltarna kan ha flera, skiftande budskap. Det innebär att upp till cirka tio olika budskap kan avlösa varandra.

 

Ansvar

Next Skövde har uppdraget och ansvar för uppdatering, kvalitetssäkring av budskapets innehåll, text och bild samt urval och prioritering. Om ditt budskap uppfyller nedanstående kriterier kan du anmäla intresse, men inte boka plats.

 

Kriterier för att få finnas med i urvalet:

 • Vara evenemang av större allmänintresse
 • Skall finnas i vår evenemangskalender på www.upplevskovde.se i god tid innan evenemangets start. (I regel, ju större evenemang ju tidigare innan bör evenemanget vara synligt enligt ovan. För information om hur du gör ditt evenemang synligt kontakta Turistcenter.
 • Stärka Skövdes varumärke
 • Får inte innehålla information eller marknadsföra evenemang av politisk eller religiös karaktär. Undantag är om Skövde kommun eller dess bolag är arrangör

 

Budskapens innehåll;

 • skall rikta sig till genomresande, besökare och invånare
 • skall vara kort enkelt och tydligt. (Skall kunna uppfattas på 1 sek.)
 • skall stärka varumärket Skövde, såväl plats som kommun
 • kan vara samhällsinformation, kan användas för krisinformation
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med anknytning till Skövderegionen.
 • får inte göra reklam för företag eller produkter
 • får inte innehålla telefonnummer och webbadresser
 • bör ej innehålla logotype
 • skall följa riktlinjer från Länsstyrelsen och Trafikverket

 

Budskapen kan anpassas för varje skylt men normalt publiceras samma information på alla skyltar.
Ett normalt budskap innehåller en beskrivande bild och ett tydligt budskap på en rad samt eventuellt ett datum. Då skylten inte får vara bländande kan bilden inte ha vit eller för ljus bakgrund.