({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Tobias Andersson

Skövde Citysamverkan

 Syftet med Skövde Citysamverkan är att säkerställa att Skövdes stadskärna utvecklas i linje med stadskärnans långsiktiga mål och Skövdes övergripande Vision 2040.

På den här sidan hittar du information om vår organisation samt vårt uppdrag.

Du kan läsa mer om Skövdes Vision 2040 på Skövde kommuns webbplats>>.

Om staden skulle vara ett hus skulle stadskärnan vara stadens vardagsrum. Här är det lätt att umgås, vi sitter gärna ner och äter något gott tillsammans och stadskärnan är också den självklara platsen för evenemang såsom Skövde cityweek och Matfestivalen.

Men stadskärnan behöver dig. Det är du som fyller staden med liv. Det är du som gör att vi vill fortsätta utveckla Skövdes vardagsrum till en attraktiv plats som man vill vara på. Idag och i morgon.

 

 

 

Basen för framgångsrik stadskärneutveckling bygger på ett uttalat och långsiktigt samarbete mellan det offentliga och det privata (näringslivet) och Skövde Citysamverkan utgörs av dessa fyra huvudparter:

Skövde Kommun
Främst representanter från näringslivsenheten, samhällsbyggnad, kultur och fritid.

Fastighetsägare i centrum
De större fastighetsägarna som har verksamhetslokaler, kontor och bostäder i city.

Skövde Cityförening
Medlemsförening för näringsidkare inom bland annat handel, restaurang, upplevelser och service.

Next Skövde
Kommunägt destinationsbolag med uppdraget att utveckla och marknadsföra Skövde.

Vår samverkansplattform

Vår samverkansplattform utgörs av en styrgrupp där representanter från de fyra huvudparter finns representerade. Parallellt med styrgruppen jobbar ett antal arbetsgrupper med olika fokusområden.

Destinationsutvecklaren är ansvarig för det operativa arbetet i Citysamverkan på både strategisk och har som uppdrag att balansera det operativa arbetet här och nu med den långsiktiga strategiska målbilden. Personen är en oberoende part som arbetar på uppdrag av Citysamverkan och dess styrgrupp.

Styrgruppen

Citysamverkan består av beslutsfattande nyckelpersoner på Skövde kommun, en representant för fastighetsägarna i centrum, ordföranden för Skövde Cityförening samt VD:n för Next Skövde.

Styrgruppens medlemmar tar med utgångspunkt i verksamhetsbeskrivningen samt sin egen roll och uppdrag gemensamt ansvar för stadskärnans strategiska och taktiska utveckling. Styrgruppen planerar, leder och följer upp det operativa genomförandet av uppsatta strategier och mål.

Medlemmar är:

VD Rapp fastigheter

Ordförande Skövde Cityförening

Skandia Fastigheter/Commerce

Sektorchef sektor medborgare och samhällsutveckling Skövde kommun

Näringslivschef Skövde kommun

Gatu- och naturchef Skövde kommun

Kulturchef Skövde kommun

VD Next Skövde Destinationsutveckling

 

 

Våra arbetsgrupper


Etableringsgruppen

Fastighetsägare i samverkan för att utveckla stadskärnans utbud och stråk.

Träffas 6 gånger per år.

Arrangemangsgruppen

Gruppen koordinerar, kvalitetssäkrar och utvecklar stadens evenemang.

Träffas en gång i månaden.


Säkerhetsgruppen

Verkar för att stadskärnan är säker och upplevs trygg alla dygnets timmar.

Träffas en gång i månaden.

Logistikgruppen

Transportföretag och kommunen i samverkan för att utveckla hållbara och effektiva leveranser.

Träffas 4 gånger per år.

Marknadsgruppen

Informationsutbyte mellan kommunen, destinationsbolaget och butiker vad som är på gång i respektive verksamhet samt paketering av gemensamma aktiviteter. Förvaltar och utvecklar kommunikationskonceptet På stan.

Träffas 4 gånger per år

Krögargruppen 

Informationsutbyte mellan krögare och kommunen. Ett forum för att hitta gemensamma evenemang.

Träffas 2-3 gånger per år

 

Årshjul evenemang

I vårt årshjul hittar du de största evenemangen och händelserna i Skövde under året.

Kontakt

Destinationsutvecklare Skövde Citysamverkan

Emma Edqvist