({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vy över ett snötäckt Hertig Johans torg med kyrkan i bakgrunden och stämningsfull julbelysning.

Fotograf: Tobias Andersson

Vår hållbarhetsstrategi

Oavsett branschtillhörighet blir det allt mer viktigt att ta sitt ansvar och arbeta för en mer hållbar framtid. Next Skövde är anslutna till det västsvenska initiativet Hållbarhetsklivet. Nedan berättar vi om hur vi jobbar idag med de olika perspektiven och hur vi tänker framåt.


Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

 • Våra marknadskampanjer riktar sig till Sverige och närmarknader. 
 • I samband med våra evenemang jobbar vi aktivt med att få fler att promenera/cykla eller att åka kollektivt. 
 • Vi arbetar aktivt med produktutveckling kopplat till vandring och cykling. 
 • Vi arbetar tillsammans med SJ och MTRX för att marknadsföra tågresande till Skövde. 
 • Vi jobbar med ett hållbart system för leverans av ved till våra gäster på Billingen och goda lösningar för återvinning.  
 • Vi ger information på vår webbplats om möjlighet till att resa kollektivt till olika besöksmål. 
 • Vi leder projektet Visit Skaraborg som har till syfte att få våra besökare att stanna längre i Skaraborg genom att vi visar upp ett större gemensamt utbud. 
 • Next Skövde som bolag erbjuder sina anställda busskort för pendling och personalen samåker i möjligaste mån när de åker bil. 
 • Vi serverar ekologiskt kaffe på vår arbetsplats.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi vill jobba mer med produktutveckling kopplad till tågresande och visa mer på helhetsupplevelser än enstaka besöksmål. 
 • Vi arbetar för att utveckla busslinjen mellan Skövde resecentrum och Billingen så att man ska kunna ta med cykel på bussen. 
 • Vi vill ta fram en enklare checklista för att kunna arbeta strukturerat med miljöfrågor för våra evenemang.  
 • Vi vill i större utsträckning servera ekologiskt te/frukt/fika på vår arbetsplats.  

 

 Bra för både boende och besökare

 • Vi arrangerar flera evenemang där vi lyfter den lokala maten, såsom i SM i utomhusmatlagning, Matfestivalen och Fire & Food. 
 • Vi utvecklar aktiviteter och verksamheter som är bra för både boende och besökare, som exempelvis hittaut och Skogsmulleriket.  
 • Vi driver projektet Geokids där vi erbjuder alla fjärdeklassare i kommunen en friluftsdag på Billingen med tema naturen, allemansrätt och utomhusmatlagning.  
 • Vi jobbar primärt med lokala aktörer (Skaraborg) vid inköp av både produkter och tjänster. Om möjligt köper vi också miljömärkta produkter.  
 • På Billingen fokuserar vi mer på ekonomiska avtryck än antal besökare. Därför riktar vi oss främst mot weekendbesökare och grupper. 
 • Vi jobbar aktivt med citysamverkan för att erbjuda ett levande centrum.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi vill säkra långsiktig finansiering för citysamverkan. 
 • Vi vill verka för en naturpedagog för alla åldrar anställd på Billingen.

 

 Fler besökare när och där det inte är fullt

 • Inom Visit Hornborgasjön jobbar vi aktivt med att utveckla området så att det blir attraktivt att besöka året runt. Vi har också utvecklat verktyg för att styra besökarna under högsäsong.  
 • På Billingen jobbar vi under devisen ”Billingen Året Runt” där vi vill öka antalet besökare framförallt under sommarhalvåret, då vintern är vår högsäsong på berget. 
 • Vi vill utveckla vår kommunikation kring de platser som vissa tider på året är välbesökta och ge alternativ till andra besöksmål. 
 • Vi har tagit fram ett årshjul för att underlätta att sprida evenemang över året. 

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi vill jobba tydligare med koncept för att sprida våra besökare över året. Arbetet behöver vara företagsdrivet. 

 

 Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

 • I Skaraborg samarbetar vi i projektet SNV-supporten för att stödja företag i deras affärsmässiga utveckling. 
 • Framför allt på Billingen har vi en aktiv samverkan med daglig verksamhet i kommunen. 
 • Vi rekommenderar idrottscuper att lägga sina evenemang på helger för att få en jämnare spridning över året, då hotellen normalt är fullbokade av affärsresenärer under veckorna. 
 • Vi har tagit fram ett årshjul för att hjälpa företagen att veta när olika aktiviteter och evenemang sker för att kunna ta vara på det i sina verksamheter. 
 • Vi jobbar aktivt med att främja mångfald inom spelbranschen. 

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi vill jobba för att utveckla fler arbetstillfällen kopplade till Billingen Skövde. 
 • Vi vill stödja våra företag kring hållbarhetsfrågor, bland annat genom att visa upp goda exempel. 
 • Vi vill jobba tydligare med koncept för att sprida våra besökare över året. Arbetet behöver vara företagsdrivet. 
 • Vi vill arbeta aktivt med centrumutveckling för att skapa fler heltidsjobb. 

 

Läs om goda exempel på projekt från Skövde med hållbarhetsperspektiv>>

 

 


Läs mer om Hållbarhetsklivet >>

 

 

Handbok till dig som besöksnäringsföretag om att jobba med hållbarhet >>