({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En kvinna går vid utsiktsplatsen på platåberget billingen. På himlen syns två regnbågar.

Fotograf: Jesper Anhede

Vår hållbarhetsstrategi

Oavsett branschtillhörighet blir det allt mer viktigt att ta sitt ansvar och arbeta för en mer hållbar framtid. Next Skövde är anslutna till det västsvenska initiativet Hållbarhetsklivet. Nedan berättar vi om hur vi jobbar idag med de olika perspektiven och hur vi tänker framåt.


Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

 • Våra marknadskampanjer riktar sig till hemmamarknader och närmarknader.
 • I samband med våra evenemang jobbar vi aktivt med att få fler att promenera/cykla eller att åka kollektivt.
 • Vi arbetar aktivt med produktutveckling kopplat till vandring och cykling.
 • Vi har initierat produktutveckling kopplat till tåg i form av konceptet Tågluffa i Skaraborg.
 • Vi har under två vintrar drivit pilotprojektet Skidexpressen till Billingen för att göra det möjligt för skidresenärer att komma med tåg och fortsätta sin resa upp till Billingen.
 • Vi miljöcertifierar våra större evenemang.
 • Vi ger information på vår webbplats om möjlighet till att resa kollektivt till olika besöksmål.
 • Vi leder projektet Visit Skaraborg som har till syfte att få våra besökare att stanna längre i Skaraborg genom att vi visar upp ett större gemensamt utbud.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi kommer att jobba vidare med Sweden Game Conference som en hybridkonferens, för att göra det möjligt att jobba internationellt men samtidigt minska resande för långväga besökare.
 • Vi vill utveckla ett hyrcykelsystem i Skövde.
 • Vi arbetar för att få en permanent lösning på bussförbindelse mellan resecentrum i Skövde och en av våra största reseanledningar Billingen.
 • Vi jobbar för bättre lösningar av återvinning på Billingen och ett mer hållbart system för leverans av ved till våra gäster.
 • Vi vill jobba mer med produktutveckling kopplade till tågresande och visa mer på helhetsupplevelser än enstaka besöksmål.

 

 Bra för både boende och besökare

 • Vi arrangerar flera evenemang där vi lyfter den lokala maten, såsom i SM i utomhusmatlagning, Matfestivalen, Edible Country och Fire & Food.
 • Vi utvecklar aktiviteter och verksamheter som är bra för både boende och besökare, som exempelvis hittaut och Skogsmulleriket.
 • Vi driver projektet Geokids där vi erbjuder alla fjärdeklassare i kommunen en friluftsdag på Billingen med tema naturen, allemansrätt och utomhusmatlagning.
 • Vi jobbar primärt med lokala aktörer vid inköp av både produkter och tjänster.
 • På Billingen fokuserar vi mer på ekonomiska avtryck än antal besökare. Därför riktar vi oss främst mot weekendbesökare och grupper.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Vi skulle vilja ha en naturpedagog för alla åldrar anställd på Billingen.

 

 Fler besökare när och där det inte är fullt

 • Inom Visit Hornborgasjön jobbar vi aktivt med att utveckla området så att det blir attraktivt att besöka året runt. Vi har också utvecklat verktyg för att styra besökarna under högsäsong. Det nya projektet som Hornborgasjön fått beviljat handlar just om hållbarhet och att koppla ihop besöksnäring och samhällsbyggnad.
 • På Billingen jobbar vi under devisen ”Billingen Året Runt” där vi vill öka antalet besökare framförallt under sommarhalvåret, då vintern är vår högsäsong på berget.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Jobba tydligare med koncept för att sprida våra besökare över året.
 • Vi vill utveckla vår kommunikation kring de platser som vissa tider på året är välbesökta och ge alternativ till andra besöksmål.

 

 Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

 • I Skaraborg samarbetar vi i projektet SNV-supporten för att stödja företag i deras affärsmässiga utveckling.
 • Framför allt på Billingen har vi en aktiv samverkan med daglig verksamhet i kommunen.
 • Vi rekommenderar idrottscuper att lägga sina evenemang på helger för att få en jämnare spridning över året, då hotellen normalt är fullbokade av affärsresenärer under veckorna.

 

Vad vi vill göra framåt

 • Jobba för att utveckla fler arbetstillfällen kopplade till Billingen Skövde.
 • Stödja våra företag kring hållbarhetsfrågor, bland annat genom att visa upp goda exempel.

 

 

Goda exempel på projekt med hållbarhetsperspektiv

 


Läs mer om Hållbarhetsklivet >>

 

 

Handbok till dig som besöksnäringsföretag om att jobba med hållbarhet >>