({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Karta över Skaraborg med små illustrationer för de stora besöksmålen.

Fotograf: Fingerprint illustrationer

Visit Skaraborg

Ett samarbete mellan 15 kommuner i Skaraborg

Skaraborg ska ligga i framkant vad gäller destinations- och besöksnäringsutveckling med gemensam marknadsföring av de Skaraborgsövergripande aktiviteter, produkter och reseanledningar som utvecklas och för att attrahera utvecklings- och tillväxtmedel för fortsatt gemensam hållbar utveckling och tillväxt inom näringen. Det utvecklingsarbetet utförs inom det fyraåriga strategiska utvecklingsuppdraget Visit Skaraborg 2.0.

Next Skövde äger uppdraget tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle och grundfinansiering sker genom att Skaraborgs 15 kommuner lägger 1 krona per kommuninvånare och år och att Skaraborgs kommunalförbund lägger motsvarande belopp.

Uppdraget utgår från fyra fokusområden:

  1. Affärsutveckling

  2. Produktutveckling

  3. Digitalisering

  4. Marknadsföring

Hållbarhet går på tvären och ska genomsyra alla insatser som görs

Tidigare projekt 2018-2021

Visit Skaraborg drevs initialt i projektform under perioden januari 2018 till augusti 2021 med finansiering från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Även Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Alfa/Swedbank bidrog till ett delprojekt kring marknadsföring.  Syftet med projektet Visit Skaraborg var att bygga upp en samverkansplattform mellan turistorganisationerna i Skaraborg.

Inom sina tre delområden – gemensamt bemötande, digital utveckling och produktutveckling inom naturturism uppnåddes bl.a. följande:

  • Den gemensamma webbplatsen skaraborg.nu, som under 2021 hade 114 000 unika besökare.

  • Fyra nya digitala lösningar som utvecklats och testats - chatboten Instaroom, den digitala reseplaneraren Cruncho, digitala Skaraborgsskyltar på fem besöksmål samt appen Rallyquiz Skaraborg.

  • Sex nya gemensamma produkter som utvecklats och marknadsförts för Skaraborg (vandra, cykla, golfa, tågluffa, edible country och upplevelsevandringar i platåbergslandskapet).

  • 8 nya samarbetsytor mellan turistorganisationerna har utvecklats.

  • Ett gemensamt budskap om Skaraborg har placerats i ett 15-tal olika kanaler på regional och nationell nivå.

  • Gemensamma digitala kampanjer under sommaren 2020 gav ca 450 000 visningar och under sommaren 2021 4,1 miljoner visningar.

 

Med stöd av:

-Skaraborgs 15 kommuner
LF_Logo_Skaraborg_Vanster_RGB.png