({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lola Lindegren

Bokenäs gamla kyrka
Bokenäset

En imponerande kyrka i granit

På en höjd i landskapet ligger Bokenäs gamla kyrka, en av Bohusläns äldsta bevarade kyrkor från medeltiden. En kyrkobyggnad med långhus, kor och absid från 1100-talet. Vapenhus, torn och takmålningar är däremot från 1700-talet. Det är också den tiden vi upplever inne i kyrkorummet idag medan vi utvändigt ser en väl bevarad tidigmedeltida kyrka.

Bokenäs gamla kyrka är sannolikt uppförd i början av 1100-talet och är en av Bohusläns äldsta bevarade medeltidskyrkor. Här kan vi fortfarande uppleva hur de medeltida landsortskyrkorna såg ut, innan de i takt med befolkningsökningen under 1800-talet, ersattes av större modernare kyrkor.

Själva kyrkobyggnaden med långhus, kor och absid är sannolikt från 1100-talet. Vapenhuset med huvudingången byggdes däremot flera hundra år senare, först i början av 1600-talet. På vapenhuset byggdes klocktornet 1703–04. Väggarna i långhuset är mellan 1,5 och 1,75 m tjocka och byggda av gråsten. Hela taket har tidigare varit täckt av spån och på absiden kan vi fortfarande se hur det ser ut.

Under medeltiden hade kyrkan mindre fönster än idag och de satt endast på sydsidan. Redan på 1690-talet påbörjades arbeten med att sätta in större fönster för att släppa in mer ljus i kyrkorummet. Ytterligare större fönster, de nuvarande, sattes in 1836 och då togs ett fönster upp även på den norra sidan.

Runt porten på korets sydsida finns ett vackert mönster inristat i täljsten. Tekniken kallas karvsnitt och var en vanlig sten-dekoration under 1100-talet. En märklig sak här är att flera av stenarna saknar ornamentik.

När vi kommer in i kyrkan möts vi av ett kyrkorum präglat av 17–1800-talets stil och behov och här har inga större förändringar skett sedan början av 1800-talet. Det finns inte el eller värme.

Kyrkan börjar renoveras på 1690-talet och bänkinredningarna byggdes om under 1700-talet. Ett nytt innertak med välvd form sattes in 1725-28. Takmålningarna tillsammans med övrigt dekormåleri utfördes av Johan Henric Dieden år 1770. Altaruppsättning, predikstol och dopfunt är från mitten av 1700-talet. Men triumfbågen mellan långhuset och koret är ett tydligt minne från den medeltida kyrkan.

Kyrkogården är omgiven av en vällagd kallmurad skalmur, det vill säga en mur uppbyggd av två förbundna murar med en fyllning av mindre stenar och grus emellan. Kyrkan står i kyrkogårdens norra del och huvudingången till kyrkogården är i den södra delen. Framför och väster om kyrkan är kyrkogården indelad i anlagda grusgångar och här finns också gravplatserna.

1800-talets stora befolkningsökning innebar att även Bokenäs församling behövde en större kyrka och år 1901 stod den nya kyrkan klar några hundra meter därifrån. Den gamla kyrkan övergavs som församlingskyrka men fick stå kvar och har renoverats vid flera tillfällen.

Bokenäs nya kyrka ligger på andra sidan landsvägen.

Kontaktinformation

Svenska kyrkan i Uddevalla Kommun

Bokenäs Gamla Kyrka 101

45197 Uddevalla


Telefon: +46 522 65 13 64


Hemsida: svenskakyrkan.se