({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Max Ljungberg

Kärlingesund naturreservat
Bokenäset

Gränsar till vattenområdena Nordströmmarna med rik flora och rikt fågelliv

Välkommen till Kärlingesund! Naturreservatet ligger på Bokenäsets västligaste del och möter besökaren med ett tilltalande och omväxlande landskap med höglänta berg, djupa dalgångar och strandängar.

Området som hålls öppet med betesdjur är karakteristiskt för odlingslandskapet i trakten.

Naturbetesmarkerna ligger i dalsänkorna och kantas av lummigt gröna lövskogspartier.
Randlövskogen består till stora delar av ek men man finner också rikligt med bok. Kring de mindre bäckravinerna växer alm, ask, al och hassel.

Kärlingesund ingår i det omfattande strandområde som omger de grunda och fågelrika vattnen mellan Bokenäset, Skaftölandet och Flatön. Vattenområdet utgör en del av de marinbiologiskt intressanta Nordströmmarna.

Kärlingesund med naturreservat och vacker gammal gårdsmiljö är ett fint exempel från förr på en lantgård i skärgården. Omkring 1790 fanns här två sillsalterier och fyra trankokerier. Nuvarande gårdsbyggnader är som äldst från början av 1800-talet och inrymmer kursgård.

En restaurerad torpstuga, Klaras på Källaren, och spår av både en väderkvarn och en delvis uppmurad 1700-talsväg vittnar om gammal kulturbygd.

Kuststigen passerar igenom naturreservatet utmed vattenlinjen och i området finns flera stigar att ta sig fram på, men de är inte uppmärkta.

Mer information om naturreservatet

Översiktskarta över naturreservatet.

Hitta hit (länk öppnas i Google maps)

Reservatsföreskrifter

 

Kontaktinformation

Uddevalla kommun

Varvsvägen 1

45181 Uddevalla


Telefon: 0522-69 60 00


E-post: Kommunen@uddevalla.se

Hemsida: uddevalla.se/