({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

IK Ymer vandringsleder
Borås

1,3 km, 2,7 km, 4,7 km, 9,7 km, Medel

Från Ymergården går det fyra motionsspår med en spårlängd mellan 1,3 km till 9,7 km. Platsen erbjuder allmänheten till en grillplats och en välbesökt discgolfbana.

IK Ymer - 1,3 km

Det blå spåret utgår från Ymergården och är cirka 1,3 km långt. Spåret är lätt backigt och går på grusat underlag igenom de öppna hag- och ängsmarkerna runt Ymergården.

IK Ymer - 2,7 km

Det röda spåret utgår från Ymergården och är cirka 2,7 km långt. Spåret är lätt backigt och går på grusat underlag. Större delen av spåret går igenom de öppna hag- och ängsmarkerna runt Ymergården. Längst bort på sträckan rundar man en mindre bokskog.

IK Ymer - 4,7 km

Det gula spåret utgår från Ymergården och är cirka 4,7 km långt. Spåret är delvis backigt och går delvis på grusat underlag genom de öppna hag- och ängsmarkerna runt Ymergården, delvis på mindre stigar genom vacker granskog.

IK Ymer - 9,7 km

Det gröna spåret utgår från Ymergården och är cirka 9,7 km långt. Spåret är delvis backigt och går till största delen på mindre stigar genom vacker granskog. Spåret går förbi flera torpruiner. Vid Ymergården går spåret igenom de öppna hag- och ängsmarkerna till numera försvunna Lida gård.

Vandringslederna ägs och sköts av IK Ymer.

Klassning:

Medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

Från Ymergården utgår fyra motionsspår / vandringsleder med en spårlängd på mellan 1,3 km och 9,7 km.

Vid Ymergården finns en grillplats.

Den långa vandringsleden Sjuhäradsleden passerar förbi Ymergården.

Vid Ymergården finns dessutom en mycket välbesökt discgolfbana. Banan innehåller 27 hål uppdelat på tre olika banor.

Parkering:

Ymergården, därifrån 0 m

Närmaste busshållplats:

Dammkullevägen, hållplats Dammgatan, därifrån 700 m

Fakta om leden

Längd:

1,3 km till 9,7 km

Område:

Brämhult, Borås 

Svårighetsgrad:

Medel

Kontaktinformation

Ägare och skötselanvarig IK Ymer

Svinåsa 1

50790 Borås


Telefon: +46 24 89 24


E-post: ik.ymer@telia.com