({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Tove Ekblad

Naturreservat Nohlmarken
Skövde

Orkidéparadis utanför Skövde

Nohlmarken ska helst besökas på sommaren då orkidéerna blommar som mest! Området är kommunens största slåttermark och har en enastående rik flora. Bland växterna märks ett stort antal olika orkidéer, bland annat ängsnycklar, skogsknipprot, brudsporre och tvåblad. Gynnsamma år blommar de i tusental. Andra arter är t ex majviva, gräsull, ormtunga och vildlin. Totalt har mer än 370 olika arter noterats.

Skövdes artrikaste växtlokal

Vid mitten av 80-talet var Nohlmarken kraftigt igenvuxet. Stora restaureringsinsatser och årlig slåtter utförd av Naturskyddsföreningen har utvecklat området till kommunens artrikaste växtlokal. I de övre, västra, delarna finns en torrängs- och friskängsflora medan marken är fuktigare längre österut och präglas av kalkfuktäng. Området omges av rödfyrhögar, bränd alunskiffer, som vittnar om den forna kalkindustrin i bygden. 

Stadsnära utflyktsmål

Nohlmarken ligger strax söder om Skultorp, bara 7 kilometer från Skövde centrum, och nås från en parkering vid Loringavägen. En trevlig naturstig går genom området, och det lilla men vackra naturreservatet är en perfekt picknickplats.

Inom Nohlmarkens naturreservat är det bl a förbjudet att plocka blommor och skada växtligheten. Strax nordväst om området finns ett område med kalktuff skyddat som naturminne. 

 

Kontaktinformation

Skövde kommun


Telefon: +46 500 44 66 88


E-post: info@nextskovde.se

Hemsida: Till hemsida