({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anna Storm

Bredfjället
Ljungskile

Majestätisk utsikt över Ljungskile och fantastiska vandringsleder

Bredfjället reser sig majestätiskt över Ljungskile. Hundra meter över havet breder ett kuperat blåbärsklätt skogslandskap ut sig. Här finns populära fiskesjöar och fantastiska vandringsleder genom den mäktiga barr- och lövskogen.

 

Vill du uppleva både vidunderlig utsikt och fantastisk natur är Bredfjället ett platåområde öster om Ljungskile, karakteriserat av skogs- och myrmarker samt ett stort antal sjöar. Flera småvägar leder in i området som är genomkorsat av stigar. Bland annat passerar Bohusleden genom reservatets östra del. Bohusleden är märkt med oranga markeringar. 

Bredfjället erbjuder många vackra och intressanta vandringar, välj till exempel en led efter intresse - ni hittar blandannat leder med teman som starka kvinnor, urskog eller blåsippor. Mer information om dessa leder hittar ni i Bredfjällsguiden som ni kan kan köpa på Ica i Ljungskile eller på Uddevalla Turistinformation. 

Skarsjöleden går, precis som den antyder, runt Stora Skarsjön. Leden är krävande, men bjuder på en fin och varierande vandring där avståndet till sjön sällan är längre än ett stenkast. Leden är en rundslinga på ungefär 8,5 km och är markerad med röda markeringar. Leden är väldigt kuperad och går genom blockterräng så den kan upplevas som väldigt krävande.

Ni hittar anslutningar till slingan "Hav och Fjäll" (Sallt och sött) på Bredfjället, de är markerade med gult. Leden är en rundslinga på 5,7 km. Leden har lätt terräng och har tät märkning med trästolpar med blå kulör i topp och skyltar i lyktstolpar.

Vid Norra Fjället har LFK byggt upp ett friluftscentra som erbjuder ett antal vandringsleder och skidspår, som alla är öppna för allmänheten. Totalt är det ca 5 mil leder och spår som klubben sköter om. Norra Fjället är en naturlig inkörsport till Bredfjällets friluftsområde och ett mycket populärt område för alla friluftsintresserade.

I likhet med de övriga "fjällområdena" i Bohusläns inland var Bredfjället under 1700- och 1800-talet ett nästan trädlöst land. Det var i hög grad präglat av jordbruket på de många små gårdarna, där all odlingsmark utnyttjades som åker och de karga, ljungbeväxta utmarkerna användes för bete. Många kulturhistoriska lämningar finns kvar och kan berätta om ett hårt liv och fattigdom. 

Översiktskarta. En mer detaljerad karta från Ljungskile fritidsklubb eller Bredfjällsguiden finns att köpa på bland annat Uddevalla Turistcenter.   

Kontaktinformation