({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandrare längst med Bohusleden

Fotograf: Lukasz Warzecha LWimages Studio

Trivsel & riktlinjer i naturen

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla genom allemansrätten. Men vi måste vara varsamma med naturen och visa hänsyn till djur och andra människor. Det gäller att; Inte störa – Inte förstöra!

Det är också viktigt att ta hand om sig själv och vara ute i skog och mark på ett säkert sätt. Här har vi samlat information och råd för att du och alla andra ska få en så trevlig tur som möjligt.

1. Att göra sina behov i naturen
Ha för vana att alltid med en liten spade när du ger dig ut! Det går utmärkt att göra sina behov i skogen MEN ingen vill hitta använt toalettpapper och avföring på sin skogstur. Så gör så här:
1. Välj en avskild plats långt bort från stig eller plats där folk vistas. Extra viktigt är att hålla sig borta från vattendrag. Bakterier och microorganismer riskerar att sprida sig och göra vattnet otjänligt både på platsen och nedströms. 
2. Du kan kissa direkt på marken men inte i vattendrag, utan låt jorden filtrera kisset.
3. Behöver du bajsa - gräv en grop som är ca 20-30 cm djup.
4. Du sätter dig över gropen och ser till att både bajs och toapapper hamnar i gropen.
5. Täck över allt med jord tills alla spår är borta. Lämna aldrig toalettpapper i naturen, gräv ner eller ta med. 

2. Dricksvatten
Glöm inte att ta med ordentligt med vatten. Vattnet är generellt väldigt rent i den Dalsländska naturen och många anser att det är rent nog att dricka, men eftersom det inte tas några prover finns inga garantier. Vi rekomenderar dig att alltid rena vattnet innan du dricker det. Antingen genom att koka det eller att använda ett vattenfilter. 

3. Sopor
Man skall aldrig lämna sopor i naturen, det är till och med ett lagbrott. Ha för vana att ta med en påse att ta med skräpet i, som du slänger hemma eller i en soptunna. Lämna inte matrester, som tillexempel frktskal. Får det inte att ta med till en soptunna, gräv ner det ordentligt. Glöm inte att ta med toalettpapper och eventuella våtservetter från platsen.   

4. Tält & lägerplats
I DANO-området finns över hundra iordningställda lägerplatser som du får tillgång till genom att köpa naturvårdskort. Det går inte att reservera en lägerplats för sig själv. Man får inte hindra en annan paddlare, vandrare eller båtägare att slå läger på den plats man befinner sig på, utan visar varandra hänsyn. Tänk på att lämna lägerplatsen i samma eller bättre skick än ni hittade den.

Slå upp ett tält ett eller två dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Är ni en stor grupp bör ni be om markägarens tillstånd. 

5. Eldning
Elda endast på iordningställda grillplatser på tex. rast- & lägerplatser. Innan du eldar måste du vara säker på att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder och stormkök. Kom ihåg att det enligt allemansrätten inte är tillåtet att bryta grenar i skogen att elda med. 
Läs mer

Ring Räddningstjänstens brandriskinformation för lokala upplysningar:
Melleruds Kommun: 0530- 18000
Bengtsfors Kommun: 0531- 526115
Åmåls Kommun: 0532- 17400 

6. Jakt & fiske
I alla sjöar och vattendrag (förutom Vänern) får du enbart fiska med fiskekort, eller med markägarens tillstånd. Kontakta den lokala fiskevårdsföreningen eller turistbyrån för information och fiskekort. Mer information och kontaktuppgifter finns på: www.dalsland.com

Observera att det jagas i området under jaktsäsongerna. Älg jagas främst under oktober & november. Mer information på: www.jagareforbundet.se

7. Hemfrid
Att gå, jogga, rida och åka skidor över annans mark är tillåtet – om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt. Det är hemfridsbrott. Tomten som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred – ”hemfridzonen”. Är huset skyddat från insyn kan du passera ganska nära, men helst inte närmare än 10 meter.

8. Hunden i koppel
Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada.

9. Nödsituationer
Vid akuta tillbud – så som brand, olycksfall och drunkning – ring 112.

Vid icke akuta ärenden ring 114 14 för polisen och 1177 för sjukvårdsrådgivningen.

Det är viktigt att någon annan än du själv vet att du ska ge dig ut i skog och mark, vart du tänker röra dig och när du tänker dig vara tillbaka. Glöm inte att också informera när du är tillbaka!

Om du är osäker på karta och kompass är det extra viktigt att följa markerade leder. Det är lätt att gå vilse. Kompass, visselpipa, lite godis och tändstickor när alltid bra nödutrustning, i fall du skulle råka gå vilse. Försök att hela tiden hålla koll på vart du är, titta efter landmärken och vilket vädersträck du går åt. 

 

Inte störa – Inte förstöra. 
Detta är huvudregeln i allemansrätten.
Tack för att du visar hänsyn för naturen, markägare & andra vandrare, paddlare, naturälskare.

Du hittar mer information om allemansrätten här!