({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandring i Dalsland

Om Visit Dalsland

Visit Dalsland AB är namnet på det gemensamma turistbolaget i Dalsland. Vårt huvudsakliga uppdrag är egentligen inte konstigare än att se till att fler blir nyfikna på vår fantastiska destination och väljer att komma hit! Vi arbetar med affärs- och produktutveckling, marknadsföring, försäljning och att driva en effektiv mottagarorganisation som skapar nöjda kunder.

Vår roll

Visit Dalsland AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland som destination. Våra kunder är besöksnäringsföretagen i Dalsland där ca 120 företag och organisationer har samverkansavtal med Visit Dalsland. Uppdragets framgång är beroende på samverkan mellan det offentliga och privata liksom samverkan med primärt Turistrådet Västsverige och Visit Sweden samt gränsöverskridande samarbeten med bland annat Värmland, Östfold, Bohuslän och runt Vänern.

Ett spännande landskap

Dalsland är ett spännande landskap. Inom en radie på tio mil kan man njuta av vild, vacker och varierad natur och insjökust. Men också må gott av kultur, konst och god mat. Här är det härligt att bo och inspirerande att vara på besök. I Dalsland finns drivkraft, lust, kompetens och erfarenhet för att framgångsrikt utveckla besöksnäringen med boende, aktiviteter, sevärdheter och alla möjliga och omöjliga events.

Vårt uppdrag

Visit Dalsland verksamhet utgår från kommunernas ägardirektiv, affärsplan samt verksamhetsplan som fastställts.
Det innebär att tillsammans med näringen och offentliga aktörer:
- Initiera och driva utvecklingsfrågor, ofta genom projekt
- Föra en utvecklande dialog
- Marknadsföra Dalsland som en destination
- Vara en självklar partner i affärs- och produktutveckling samt företagsutveckling
- Erbjuda näringen relevant stöd enligt samverkansavtal som utbildning, omvärldsbevakning, kunskapsförmedling, nätverksbyggande
- Samverka gränsöverskridande i bred mening
- Stimulera entreprenörskap och skapandet av fler företag som samverkar

Vi prioriterar marknadsföring, företagsutveckling och samverkan.

Våra verksamhetsområden

Marknad och kommunikation
Marknad och kommunikation syftar till att bygga kännedom om Dalsland och att inspirera till besök. Vi vill möta målgrupperna där de är i samarbete med framförallt Turistrådet Västsverige och Visit Sweden. Vi arbetar i flera kanaler med ökat fokus på sociala medier och digital marknadsföring. Till grund ligger Dalslands varumärkesplattform där vi tar en tydlig position och konsekvent arbetar utifrån denna.

Företagsutveckling
Företagsutveckling syftar till att ge verksamheterna inom besöksnäringen hjälp att bli mer konkurrenskraftiga. Detta sker samordnat med Turistrådet Västsverige med fokus på Världen- och Nordenföretagen. Individuell coachning, utbildning, rådgivning, nätverksbyggande är några delar i arbetet liksom produktutveckling och kontakter med reseledet.

Mottagarorganisation
Vi tror fortsatt på det personliga mötet och det goda värdskapet som lämnar starka minnen. Parallellt med ökad digital närvaro innebär det bemannade och kompetenta turistbyråer och Infopoints som inspirerar till besök och merförsäljning.


Vill du kontakta oss eller veta mer? Det gör du här!