({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Matkorg för utomhusmatlagning.

Fotograf: Jonas Ingman

Kollektiv resegaranti för samverkansföretag anslutna till Visit Dalsland

Den som säljer paketresor eller underlättar för uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang måste anmäla verksamheten till Kammarkollegiet som avgör om resegaranti ska ordnas enligt Resegarantilagen. I stället för att ordna egen garanti kan samverkansföretag som uppfyller villkoren ansluta sig till den kollektiva resegarantin som Visit Dalsland kommer att ordna hos Kammarkollegiet.

Kravet på resegaranti gäller oavsett om arrangören av paketet är ett företag, en enskild firma eller verksam i annan form. Resegarantilagen har till syfte att ge konsumenter skydd mot förluster om arrangemanget de köpt/beställt ställs in eller avbryts vid insolvens eller konkurs. 

Ett paketarrangemang ska innehålla minst två av följande resetjänster: 

  • Passagerartransport -  till exempel flyg, tåg, buss eller båt. 
  • Inkvartering  - till exempel hotell, vandrarhem eller campingstuga. 
  • Hyrbil eller hyrmotorcykel som kräver körkort med behörigheten A. 
  • Turisttjänst - till exempel spabehandling, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang. 

Erbjudande till samverkansföretagen inom Visit Dalsland 

I stället för att erlägga en egen garanti hos Kammarkollegiet kan samverkansföretag som uppfyller nedanstående villkor anmäla sig till Visit Dalslands planerade kollektiva resegaranti.

Den planerade kollektiva resegarantin är avsedd att gälla från 1 april – 31 mars. 

Visit Dalslands resegaranti är öppen för samverkansföretag vars omsättning per år för paketresor och/eller sammanlänkade researrangemang uppgår till maximalt 500 000 kronor inklusive moms. Den kollektiva resegarantin är kostnadsfri.

Läs mer om vad som gäller för Visit Dalslands kollektiva resegaranti här!

Anmälan till Visit Dalslands kostnadsfria resegaranti 

Anmälan och budgetunderlag till den kollektiva resegarantin kan lämnas in från och med den 2 januari 2024 och ska vara Visit Dalsland till handa senast den 23 januari 2024. För att anmäla verksamheten till Visit Dalslands kollektiva resegaranti klickar du på länken.

• Fyll i webbformuläret (alla fält måste fyllas i för att anmälan ska kunna hanteras). 
• Skriv ut PDF-blanketten. Säkerställ att all information syns tydligt. 
• Underteckna blanketten i markerad ruta. 
• Skicka in blanketten till resegaranti@dalsland.com för registrering och kontroll och därefter ska originalen skickas till Visit Dalsland via vanlig post.

Ansökan om anslutning till resegarantin hanteras när Visit Dalsland har fått in den undertecknade anmälningsblanketten senast den 23 januari 2024. Vi bekräftar när vi mottagit er anmälan. Resegarantin kommer att gälla fr o m datumet för Kammarkollegiets beslut om att godkänna resegarantin (planerat till den 1 april), innan dess får inga paket erbjudas till försäljning av verksamheter som ännu inte omfattas av resegarantin. 

Det finns ett begränsat utrymme att ansluta företag som önskar omfattas av garantin, och det är först till kvarn som gäller under perioden 2 januari till 23 januari för ny- och återanmälan. Visit Dalsland förbehåller sig rätten att bedöma vilka företag som ska kunna omfattas av Visit Dalslands kollektiva resegaranti.

Nyanmälan av resegarantin varje år 

När ni har anmält ert företag till Visit Dalslands resegaranti, måste ni skicka in en ny anmälan varje år senast den 23 januari så länge ert företag har behov av en resegaranti. 

Anmälning resegranti 2024-25 

Formulär för upphävande av resegaranti

För frågor kring Visit Dalslands resegaranti, blanketten eller status för er anmälan kontakta Christiane Dietz - resegaranti@dalsland.com.