({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Oscarsbron i Trollhättan med utsikt över Trollhättefallen

Vatten i Trollhättefallen

Trollhättefallen är Göta Älvs naturliga fallfåra. När de så kallade Helvetesfallet ännu var oreglerat uppgick vattenflödet till 900 kubikmeter/sekund.

Idag tillåts vattnet följa sitt ursprungliga lopp endast vid särskilda tillfällen och då uppgår flödet till omkring 300 kubikmeter/sekund. Resterande vattenmängd används till kraftutvinning i de båda kraftverken Hojum och Olidan. Redan kring sekelskiftet nyttiggjordes en del av vattnets kraft av småindustrier.

Trollhättefallen har genom seklen fascinerat besökare från när och fjärran och är än idag en av Västsveriges främsta turistattraktioner.

 

Vatten i fallen

Under Fallens dagar är det fallpåsläpp flera gånger per dag. 

21 juli

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
23.00

22 juli

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
23.00

21 juli

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
23.00

Övriga tider under året 2023

På grund av det ansträngda energiläget så har Vattenfall beslutat att det i år inte kommer genomföras dagliga fallpåsläpp. Undantag gäller för Fallens Dagar.

Fallpåsläppen i Trollhättefallen är sponsrade av Vattenfall