({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Trollhättans Stad

Ryrbäcken naturreservat
Trollhättan

Ryrbäcken är en pärla i södra Trollhättan

Den lövskogsklädda ravin där Ryrbäcken slingrar fram är en grön oas i södra delen av Trollhättan. Ravinen har en varierad topografi med berghällar som når upp mot 50-60 meter över havet. Där bäcken mynnar ut i Göta älv är höjden över havet endast åtta meter. Inom området finns stigar, värdefulla naturmiljöer och kulturlämningar. Andra sevärdheter är jättegrytor, kvarnstenar och spåren av drottning Kristinas postväg.

Södra Trollhättans gröna oas

Strömmande och lugnt slingrande letar sig Ryrbäcken ner mot Göta älv. Ravinsystemet är stundom lummigt och frodigt och ger besökaren en känsla av att befinna sig på mer exotiska breddgrader. Ryrbäckens vatten kantas av lummig alsumpskog blandad med ädellövskog och granskog. På många platser i Ryrbäcken är skogen gammal och fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett, strömstare och forsärla. 

På våren innan grönskan slagit ut för fullt kan du njuta av färgkombinationerna från blommande svalört, vitsippor, vårlök och blåsippor. Bestånden av den storvuxna ormbunken strutbräken skapar en stämningsfull inramning av bäcken.

Drottning Kristinas postväg

Den gamla "Strömsvägen" även kallad "Drottning Kristinas postväg" som var av stor betydelse under 1600-talet och 1700-talet men idag finns bara enstaka rester kvar. 

Omtyckt strövområde

Ryrbäcken är ett populärt område för friluftsliv och rekreation. Genom området löper flera promenad- och cykelstigar som gör det lätt att ta sig fram.  I närheten ligger även Slätthult med motionsanläggning, spår med mera. 

Skyddat naturområde

Området vid Ryrbäcken är skyddat som naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla värdefull lövskogsmiljö utmed Ryrbäckens ravin, men också se till att området kan fortsätta att användas för friluftsliv och naturmiljöstudier. Området är ca 43 hektar och invigdes som naturreservat oktober 2009.

Hitta hit

Ryrbäcken finner du i den södra delen av staden, drygt en halvtimmes promenadväg från centrum. Färdas du med bil kan du parkera vid Slätthults motionsanläggning.

Informationsbroschyr Ryrbäckens naturreservat

Kontaktinformation

Trollhättans Stad

Gärdhemsvägen 9

461 83 Trollhättan


Telefon: +46 0520 49 50 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida