({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fågelskådning i Trollhättan och Vänersborg

Kom ut i Trollhättan och Vänersborg och upptäck det rika fågellivet som området erbjuder. Här finns inte bara Hullsjön, en av Sveriges förnämsta fågellokaler utan också fågeltorn vid Dättern, Vänern och uppe på Hunneberg.

Hullsjön

Hullsjön är en av Västra Götalands förnämsta fågelsjöar och ligger mitt på den flacka Tunhemsslätten nära Hunneberg. Hullsjön sköts idag för att behålla och återskapa sjöns kvaliteteter som fågelsjö och årligen observeras omkring 200 fågelarter här. 

Under våren mellan april och maj sjuder sjön av liv. Läten från lärkor, tofsvipor och storspoven fyller området. Många söker sig också hit för att lyssna efter dvärg- och dubbelbeckasiner. På sin väg norrut stannar många fåglar till här en kort stund för att fylla på sina energireserver. Under sommarhalvåret sjunker vattenståndet och maderna torkar ut och kan betas. Det gör dem till lämpliga häckningsmiljöer för främst vadarfåglar.

Sjöns karaktärsfåglar är grågås, gräsand, skedand, vigg och brunand liksom brun kärrhök, enkelbeckasin, mindre strandpipare och gulärla. 

Läs mer om Hullsjön på Länsstyrelsens hemsida och ladda ner en karta över sjön med parkeringsplatser och fågeltorn utmarkerade.

Dättern

Viken Dättern ligger i södra Vänern, precis öster om halvön Vänersnäs. Viken ingår i både Vänersborgs och Grästorps kommuner. Dess yta är omkring 30 kvadratkilometer och når ett maxdjup på omkring 2-3 meter. 

Dättern är ett viktigt område för flyttande och häckande fåglar. Här kan du se exempelvis salskrake, skedand och brunand. Det finns också många vadarfåglar och till de häckande arterna hör brun kärrhök, småfläckig sumphöna, skäggmes och pungmes. 

Det finns ett fågeltorn på Vänersnäs, på norrsidan av Furugårdsudde (strandängen på norrsidan kallas för Sandbetet) och på Grästorp-sidan av viken, vid Sjöryd. Du kan läsa mer om Dättern och Furugårdssund på Länsstyrelsens hemsida. Där finns även en informationsbroschyr och karta med båda fågeltornen utmarkerade, ladda ner den här.

Fågeltorn vid Vänern, Vänersborg

Det finns två fågeltorn kring Vänersborgsviken - ett direkt norr om Dalbobrons västra fäste och en utmed Axel Erikssons väg, mellan Skräcklan och Holmängeskogen. Båda ger en utmärkt utsikt över Vänerns vatten och de många fågelarter som söker sig hit under året. 

Hitta till fågeltornet vid Dalbobergens naturreservat. 

Hitta till fågeltornet i närheten av Skräcklan.

Fågeltorn på Hunneberg

På Hunneberg finns ett fågeltorn vid Fågelsjön som ligger strax öster om sjön Eldmörjan. Du når fågeltornet lätt genom att parkera bilen vid parkeringen norr om Eldmörjan, därefter följa stigen söderut i ca 1,3 km, 

Hitta till fågeltornet vid Fågelsjön här.