({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Ett fel uppstod när arean skulle renderas
        System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.CallWithContent(String url, String method, IRequestContent requestContent, Type returnType, Boolean forceNewAuthToken)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.Call(String name, String method, Object argument, Type returnType)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyBase.Post[T](String name, Object argument)
  at M2B.Site.WebUI.Business.Extensions.ImageVaultExtensions.GetPictureSourcesetLinks(MediaReference image, ImageSizes sizes)
  at ASP._Page_Views_Shared_PagePartials_MediaReferenceImageResponsive_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.3.0.334\Views\Shared\PagePartials\MediaReferenceImageResponsive.cshtml:line 56
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_MediaReference_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.3.0.334\Views\Shared\DisplayTemplates\MediaReference.cshtml:line 39
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.ExecuteTemplate(HtmlHelper html, ViewDataDictionary viewData, String templateName, DataBoundControlMode mode, GetViewNamesDelegate getViewNames, GetDefaultActionsDelegate getDefaultActions)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData, ExecuteTemplateDelegate executeTemplate)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateFor[TContainer,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, String templateName, String htmlFieldName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
  at System.Web.Mvc.Html.DisplayExtensions.DisplayFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, Object additionalViewData)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.<>c__DisplayClass12_0`2.b__0(StringWriter writer)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.CreateMvcHtmlString(Action`1 action)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.PropertyFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, String viewModelPropertyName, Object additionalViewData, Object editorSettings, Expression`1 expression, Func`2 displayForAction)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyExtensions.PropertyFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, Object additionalViewData)
  at ASP._Page_Views_Shared_Blocks_Sliders_ImageLandingSlide_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.3.0.334\Views\Shared\Blocks\Sliders\ImageLandingSlide.cshtml:line 42
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at EPiServer.Web.Mvc.PartialRequest.RenderAction(HtmlHelper helper, String action, String controller, Object routeValues)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.IContentDataExtensions.RenderContentData(HtmlHelper html, IContentData contentData, Boolean isContentInContentArea, TemplateModel templateModel, IContentRenderer contentRenderer, Func`1 partialRequest)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItem(HtmlHelper htmlHelper, ContentAreaItem contentAreaItem, String templateTag, String htmlTag, String cssClass)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItems(HtmlHelper htmlHelper, IEnumerable`1 contentAreaItems)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.Render(HtmlHelper htmlHelper, ContentArea contentArea)
  at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_ContentArea_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.3.0.334\Views\Shared\DisplayTemplates\ContentArea.cshtml:line 29
      

Strandgatan och centrum vid Trollhätte Kanalpark

Trollhättans centrum ligger bredvid Trollhätte kanal och gatan längs med kanalen, Strandgatan, erbjuder inte bara ett trevligt promenadstråk vid vattnet utan även härliga uteserveringar och trevligt häng under sommaren.

Inte långt från vattnet hittar du flera populära besöksmål så som Arena Älvhögsborg, temalekplatserna Macken och Glass-Oskar och Folkets Hus Kulturhuset.