({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Promenad till Världens ände

Världens ände är en udde i Laxsjön. Förklaringen till detta egendomliga namn är ett fascinerande stycke Dalslandshistoria.

En promenad till Världens ände leder genom ett landskap som ännu bär tydliga minnen av en tid då platsen var ryktbart i hela Europa.

"Här står vi vid spetsen, här viker jorden för vår fot.”

Detta låter kanske onödigt högstämt på en udde i en dalsländsk insjö. Men vid yttersta spetsen av Baldersnäshalvön i Laxsjön, Dalslands minst dalsländska naturreservat, finns just dessa ord – på latin – ristade i sten.

”Kongen på Dal” & hans värld

Men för den som skapat sin egen oas mitt i granskogsmörker och fattigdom, den som format ett landskap efter eget huvud och lyft det till internationell ryktbarhet kändes det kanske inte som överord. Här slutade verkligen den ganska ansenliga värld som under några decennier på 1800-talet regerades av ”Kongen på Dal”, brukspatron Carl Fredrik Waern, sågverksägare, mönsterjordbrukare på en gård med 54 underlydande torp och därtill ägare till ett stort handelshus i Göteborg.

Fotograf: Roger Borgelid

Park enligt tidens ideal

Waern ville omvandla Baldersnäshalvön till en engelsk park enligt tidens ideal, ett stycke tillrättalagd natur full av skönhetsupplevelser, förströelser och lekfulla överraskningar för promenerande herrskapsfolk. Han lyckades till den grad att Baldersnäs blev internationellt omskrivet som ett av de förnämsta exemplen i Europa på en anläggning av detta slag.

Än i dag präglas landskapet på Baldersnäs av CF Waerns projekt, även om bara rester av den storslagna parkanläggningen återstår. En gång fanns här 240 främmande trädslag, tusentals exotiska växter, 15 kilometer strandpromenader, broar, lusthus och paviljonger i skilda stilarter, allt omsorgsfullt infogat i ett levande jordbrukslandskap.

Baldersnäs Herrgård

En kulturhistorisk pärla med anor från 1700-talet och ett modernt hotell med restaurang av hög klass. Som gjort för en romantisk weekend.

Andra har också läst...