({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

39. Åsnebo – Naturvård med motorsåg

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Naturvård handlar inte bara om att bevara naturvärden. Allt oftare är syftet att skapa eller återskapa natur som är viktig och värdefull, både för växter, djur och människor. Åsnebo är ett exempel, där motorsågen nu tas i naturvårdens tjänst.

Åsnebo blev reservat hösten 2016, och de flesta som inte är proffs på natur och naturvård skulle nog fråga sig varför. Mest snavar man fram genom snåriga, svårframkomliga lövskogar på väg att invaderas av gran. Här finns till och med några gamla hyggen med granplanteringar.
Men stanna upp i den grova, högstammiga granskogen. Det växer hasselsnår och skogstry under granarna, som i en löväng. Och titta på marken under det glesa mosstäcket. Det är rena trädgårdsjorden, mullrik och fet. Här blommar blåsippa, här växer vårärt, kransrams och underviol. Naturtypen kallas ängsgranskog och är något av en specialitet för kalkrika marker i Dalsland.
I andra delar av området är granen en inträngling. Lövskogarna med inslag av asp och sälg har större naturvärden och därför ska granen röjas bort. I utgångsläget är omkring en tiondel av området täckt av lövskog. När motorsågarna gjort sitt kommer hälften av all skog i reservatet att domineras av lövträd. Tallskogen i sydost och en del andra barrskogspartier får utvecklas fritt, utan åtgärder.
Kartor från slutet av 1800-talet visar att större delen av området var skogbevuxet vid den tiden, och bara ett par mindre kalhyggen har tagits upp sedan dess. Skogar med så lång, obruten historia är ovanliga och värdefulla livsmiljöer för många arter.
De gamla kartorna visar också att det funnits två torpställen i området, Jonsbol längst i nordost och Stockedalen närmast Laxsjön. De gamla odlingsmarkerna är igenvuxna, men stora stenhögar längs vandringsleden vittnar ännu om Stockedalstorparnas möda. Det är odlingsrösen, tonvis av sten som brutits upp ur åkerlappar och slåttermarker för att ge fri väg åt plogen och lien.
Besök gärna Åsnebo nu, men kom också tillbaka om några år, när naturvårdens planer blivit verklighet. Landskap lever och förändras, med eller utan människors hjälp. Och motorsågen kan också vara ett redskap för naturvård.

Åsnebo är naturreservat, 64 ha. En knappt 3 km lång vandringsled planeras. Bitvis kommer den att gå genom brant och kuperad terräng.

 

Hitta hit:
Området ligger öster om Laxsjön. Ta av mot S Fjäll i Dals Långed (vid Laxsjöns sydspets) och i S Fjäll mot Laxarby kyrka. P-möjlighet efter ca 1,5 km på höger sida (N58.973967 O12.322192), skyltning saknas.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se