({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

40. Forsbo – Hundra miljoner år på en timme

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Det tar kanske en dryg timme att gå från spetsen av Mjölkudden till toppen av Skalåsknatten. I ett geologiskt perspektiv leder vandringen genom hundratals miljoner år av historia. Biologiskt går den från Dalslands rikaste naturmiljöer till de allra kargaste.

Forsbo erbjuder ett tvärsnitt av Dalformationens naturtyper inom behändigt gångavstånd, och dessutom både stränder, vida vyer och en trevlig stig att vandra på.
Mot vattnet, längs stränderna mot Spången och Östebosjön, går lerskiffern i dagen. Här finns gräsiga torrbackar med grova tallar och här lönar det sig att leta efter hällebräckan, om årstiden är den rätta (se Ryr, 54). Längre upp på Mjölkudden växer Sankt Pers nycklar och andra rikmarksarter som tvåblad, trollsmultron, sårläka och brudborste. Stora delar av udden är igenvuxen, men naturvårdsröjningar har påbörjats, både ute på udden och närmast vägen.
Norra delen av reservatet kan man genomkorsa längs Pilgrimsleden. Den bär uppåt och lövskogen byts snart mot gran. Träden är grova, vilket visar att marken alltjämt är näringsrik. Fynd av lind och spindelblomster nära stigen vittnar om samma sak.
Efter någon kilometer skiftar naturen skepnad, ganska plötsligt. Skogen glesnar, höga granar byts mot senvuxna tallar och kala, grå bergknallar sticker upp ur bärriset. Här går gränsen mellan den kalkförande lerskiffern och Dalformationens suraste, hårdaste bergart, kvartsiten. Ytterligare någon kilometer norrut når leden Skalåsknatten, den sydligaste av kvartsitlandskapets säregna gråvita och nästan kala ryggar. Här grönskar inga lindar, här blommar inga orkidéer. Men utsikten över Dalboslätten och Vänern är tveklöst värd ansträngningen.
I Dalformationens bergartspacke ligger kvartsiten ovanpå lerskiffern. Båda avsattes på botten av ett hav för mer än en miljard år sedan, och det tog sådär 100 miljoner år för sedimentlagren att byggas upp till den tjocklek vi kan se i Dalslands berggrund i dag. Det är alltså den tidrymden man genomkorsar på väg upp till Skalåsknatten, allt som skett under den senaste årmiljarden att förtiga.
Lövskogarna på Dalformationens kalkrika marker är ofta artrika och har höga naturvärden. Forsbo är dock exceptionellt i det avseendet. Över 80 rödlistade arter, det vill säga arter som är mer eller mindre utrotningshotade i Sverige har noterats i reservatet. Det stora flertalet är lavar och svampar. Här finns exempelvis en lång rad sällsynta spindlingar och vaxskivlingar, som man förstås måste vara expert för att kunna identifiera. Vi andra kan väl gå ner till sjön, ta fram matsäcken och lyssna till svarthättan, som sjunger så fint ur strandsnåren.

Forsbo är naturreservat, 260 ha. Det är tillåtet att tälta i reservatet, men bara en natt. Området gränsar till Spången och Östebosjön i Dalslands kanals sjösystem, och kan alltså nås med båt eller kanot. Gästhamn i Upperud. Miljön vid Upperud är kulturhistoriskt intressant med kopplingar till Dalslands kanal och de dalsländska järnbruken.

 

Hitta hit:
Forsbo ligger nordost om Upperud vid Dalslands kanal. Ta av mot Östebo omedelbart norr om slussarna. Efter en knapp kilometer finns P-plats på höger sida (N58.816924 O12.448735). Härifrån kan man gå upp på åsen och ut på Mjölkudden. Pilgrimsleden utgår från samma väg, men närmare Upperud. Skyltning och vägvisning från slussarna, där det också finns parkeringsmöjligheter.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se