({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

46. Rumpesjön och Högelund – Besök i blomkålssvampens skog

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Tallarna runt Rumpesjön är en bra bit över 200 år gamla. Skogen har hög mysfaktor och troligen uppskattas den inte bara av människor. Det är i varje fall vad blomkålssvampen signalerar.

Rumpesjön ligger en bit från vägen, men det är inget minus, tvärtom. En dryg kilometer från Högelund på väl trampad stig, längs Pilgrimsleden, är precis vad som krävs för att den rätta stämningen ska infinna sig. Sista biten går dessutom genom ett landskap med samma höga mysfaktor som inne i reservatet. Glesa, ljusa furuskogar på långsträckta ryggar, där gråberget ofta bara täcks av ett tunt lager renlav. I de smala, djupa sprickorna mellan höjderna blänker sjöns vattenspegel. Tofsmesar tjattrar i tallkronorna. Naturen påminner inte så lite om den i Tresticklans nationalpark, om än i betydligt mindre format.
Vad som finns att se? Tja, det är det faktiskt ingen som vet. Rumpesjön är alldeles nytt som reservat, och någon inventering efter skyddsvärda arter har ännu inte gjorts. Men de finns där säkert, för skogar som fått leva sitt eget liv i mer än 200 år är klenoder och med få undantag tillflyktsorter för arter som inte överlever en kalhuggning.
I arbetet med den här boken hittade vi den märkliga blomkålssvampen i området. Den "signalerar vanligtvis skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden”, enligt ”Signalarter” – en bok som ingen naturnörd klarar sig utan. Signalarter är svampar, lavar och mossor som genom sin blotta närvaro sätter stämpeln ”skyddsvärd” på en skog.
Packa ner ditt ex av ”Signalarter” i ryggsäcken och gå på jakt efter fler av tallskogens celebriteter kring Rumpesjön! Bara namnen – som vedtrappmossa, kortskaftad ärgspik eller gullgröppa – borde räcka för att väcka upptäckarlusten till liv.
Om projektet misslyckas har du ändå fått en trevlig – om än lite ansträngande – tur i fin gammelskog.

I Högelund finns också lite att se. Där Pilgrimsleden lämnar Högelund österut står en mindre informationstavla och parallellt med leden går här en lång fägata, mellan två långa stenmurar. Där leddes byns djur på bete förr i tiden och så här långa fägator är ovanliga i Dalsland. Högelund har varit boplats länge. Här finns fornlämningar från yngre stenåldern, från bronsåldern och från äldre järnåldern, med upphittade redskap (bl.a. en flintdolk), hällristningar (bl.a. handflator med tummarna ihop) och odlingsrösen. Fornlämningarna är inte skyltade. Ängsmarkerna som tidigare hävdades håller på att växa igen men någon äng slås fortfarande.

Rumpesjön är naturreservat, 22 ha. Tältning är tillåten. Pilgrimsleden tvärar genom reservatets nordspets. I övrigt inga leder eller stigar i området. 
Från Tisselskog kan man nå Högelund via en körväg. Det finns en mindre parkeringsplats i Högelund, där bilvägen möter Pilgrimsleden och där finns en reservatstavla. I närheten av parkeringen, längs Pilgrimsleden österut, finns också eldstad, vindskydd och torrtoa.


 

Hitta hit:
Rumpesjön ligger omkring  3 km nordost om Tisselskogs by. Följ skyltning mot Högelund vid Tisselskogs kyrka. Efter ca 3 km når man Pilgrimsledens replipunkt (skyltning, rastplats, eldstad, vindskydd och torrtoa (N58.922668 O12.431880). Följ leden drygt 1 km i riktning mot Edsleskog fram till reservatet.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se