({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

50. Högsbyn – Tillbaka till bronsåldern

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Redan för 3 000 år sedan tyckte dåtidens dalslänningar att Högsbyn i Tisselskog var en mycket speciell plats. Och visst kan man hålla med dem. Den vackra udden i Råvarpen hade varit väl värd ett besök även utan de fantasieggande spår bronsåldersmänniskorna lämnade efter sig.

Högsbyn är ett av Dalslands mest välbesökta turistmål. Det beror inte i första hand på områdets natur, utan på hällristningarna. Här finns 50 hällar med sammanlagt över 2 000 tecken och figurer, inknackade i berget. Bilderna härstammar från bronsåldern och är alltså 2 500-3 000 år gamla. Här finns också gravar från samma tid.
Udden med sina öppna, betade marker som sluttar ner mot sjön Råvarp är en vacker miljö, och kanske har den sett ut ungefär som nu ända sedan bronsåldern. Berggrunden utgörs av Dalformationens mjuka lerskiffer. Den var lätt att knacka in bilder i, och den innehåller kalk som skapar förutsättningar för en rik flora. Blodnäva, kungsmynta, kattfot och nattviol är några typiska arter.
En markerad stig leder genom reservatet, förbi de finaste ristningarna och genom lövskogen ute på udden. Vandringen är omkring två kilometer lång.

Högsbyn är naturreservat, 23 ha. Det är inte tillåtet att gå på hällarna med ristningar – berget är mjukt och de urgamla bilderna nöts lätt ner. Ett litet privat museum med bronsålderstema finns vid parkeringen.

 

Hitta hit:
Högsbyn ligger omkring 5 km sydost om Dals Långed. Följ skyltning ”Hällristningar” från vägen Dals Långed - Tösse. Parkeringsplats med toalett och informationstavla finns (N58.894046 O12.381440). Området kan även nås med båt från Dalslands kanal. En brygga finns i Råvarpen.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se