({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman - Ormbär

52. Stora och Lilla Bräcke – Där solögat blommar

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Solögon kallas den i Västergötland, skriver Linné om ormbäret. Ett vackert namn på en vacker blomma. Den växer längs stigen genom Bräckes skogar. Stanna till och ta en titt! Ormbärets blomma är en elegant uppvisning i naturens egen geometri.

Redan den grova och vidkroniga eken vid parkeringsplatsen signalerar att Bräckes skogar har gamla anor och höga naturvärden. En enda gammal ek som denna kan vara livsmiljö för hundratals arter av småkryp, lavar och mossor! En metallplatta på den skrovliga stammen visar att gammeleken länge varit fredad som naturminne. Det skedde redan på 1960-talet, och eken är därmed ett av de tidigaste naturskyddsobjekten i Dalsland.
År 2016 fick även resten av skogen på Stora och Lilla Bräcke samma skydd – och av samma skäl. Gamla skogar med mycket lövträd, gamla träd och döda stammar är artrika livsmiljöer med många sällsynta och hotade växter och småkryp. Dessutom är marken här kalkhaltig och floran rik. En sommarvandring längs den röjda leden kan bjuda på bland annat trolldruva, stinksyska och ormbär. I lite torrare och mer solexponerade marker blommar Sankt Pers nycklar i början av juni. Soliga vårmorgnar håller lövskogens alla sångfåglar konsert.
En liten del av reservatet ligger öster om väg E45. Här finns en stig upp till utsiktspunkten Grotteberget, med vy över Ånimmen och Vänern. Många gör sig ärende hit varje vår, men inte i  första hand för utsiktens skull. Stigen går genom en av traktens finaste blåsippsbackar.

Stora och Lilla Bräcke är naturreservat, omkring 60  ha. Det är inte tillåtet att plocka blommor i reservatet. En röjd vandringsled utgår från informationstavlan. Stig finns också till utsiktsberget öster om E45. Nere vid Furusjön finns en kommunal badplats.

 

Hitta hit:
Stora och Lilla Bräcke ligger omkring 2 km norr om Ånimskog. Sväng av från E45 vid skylt ”Lilla Bräcke loge” och fortsätt rakt fram till parkeringsplatsen (N58.897247 O12.565893). Gå tillbaka ett litet stycke upp för backen till informationstavlan, där också stigen börjar.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se