({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

53. Ränsliden – Ängar med gamla anor

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

I Ränslidens by slogs ängarna med lie ännu för 50 år sedan. Delar av det gamla odlingslandskapet har bevarats som en grön oas längs den gamla, slingrande vägen väster om sjön Rännen. Här blommar orkidéerna rikligt i juni varje år.

Byn Ränsliden ligger vackert i sluttningen ner mot sjön Rännen. Lummig lövskog omger odlingsmarkerna. Här bedrevs aktivt ängsbruk med lieslåtter ännu på 1960-talet, och markägarna har fortsatt att vårda delar av det gamla kulturlandskapet med slåtter och bete. Därför blommar ännu Ränslidens bördiga ängar: brudsporre, nattviol, tvåblad och fältgentiana är några axplock ur buketten. Under försommaren pryds backarna av liljekonvalj i mängder.
Hamlade träd är ett annat ålderdomligt inslag i landskapet. Träd som skattas på lövbärande kvistar till vinterfoder för djuren får med åren ett säreget, ”stubbat” utseende. De kan bli mycket gamla och ofta ihåliga, vilket gör dem till fina livsmiljöer för många småkryp som annars har svårt att hitta lämpliga tillhåll. I Ränslidens gräsbackar finns hamlade askar och lindar.
De öppna markerna vid Ränsliden har sträckt sig mycket längre upp i sluttningarna än de gör i dag. Lövskogen har återtagit förlorad mark, men även dessa igenväxningsskogar är biologiskt rika, med en lång rad sällsynta svampar, mossor och lavar.
Ränsliden ligger utefter ”Vackra byars väg”, som slingrar sig fram väster om sjöarna Erve och Råvarp. Vägen och landskapet den går fram genom är i sig en sevärdhet.

Stora delar av Ränsliden är klassat som nyckelbiotop och ett mindre parti i sluttningen väster om byn är biotopskyddsområde. I övrigt har området inget formellt naturskydd och marken är privatägd. Visa hänsyn till de boende. Det gamla odlingslandskapet ses bra från vägen. Via en mindre väg kan man också, till fots, ta sig upp till biotopskyddsområdet i lövskogarna väster om byn. Parkeringsmöjligheter finns längs vägen och vid gården Gärdet, där också en informationstavla finns (N58.835977 O12.329394).

 

Hitta hit:
Ränsliden ligger utefter väg 2218 en knapp mil söder om Dals Långed. Följ skyltning mot Mellerud. Söderifrån tar man av från väg 166 (Mellerud - Bäckefors) omkring 3 km väster om Dals Rostock (skyltning mot Dals Långed).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se