({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Gullviva

56. Svankila – Fin flora i fickformat

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

En tur till Svankila är ett bekvämt sätt att bekanta sig med Dalformationens rika flora. Här finns det mesta inom tio minuters bekväm promenad. Lummig lövskog, sjöglimtar och badmöjligheter får man på köpet.

Norra delen av Svankila är en udde i sjön Svanefjorden. Här växer lövskog med frodiga hasselbuskar, mäktiga ekar och andra ädla lövträd. Betande djur håller skogen framkomlig, även om det finns både blöta och snåriga partier.
I april och maj, innan träden slagit ut och börjat skugga marken, blommar vitsippor och blåsippor i mängd. Vårlök och gullviva finns också. Här och var sticker vätterosens säregna, gammalrosa blomställningar upp ur fjolårslöven. Ofta hörs mindre hackspetten trumma från något torrträd.  
Sommartid bjuder Svankila på all den botaniska rikedom som hör lövskogar på Dalformationens kalkberggrund till. Ormbär, sårläka, vårärt och orkidéer som skogsknipprot, tvåblad och Sankt Pers nycklar är några exempel. På strandhällarna ut mot sjön växer den unika hällebräckan.
Om man vill kan man se Svankila som en mer ostädad motsvarighet till Ryrhalvön, som ligger någon kilometer norrut, på andra sidan Svanefjorden. Båda områdena, liksom den mellanliggande Björkön, vilar på samma kalkrika skifferberg, och i grunden är det samma naturtyp – bara i olika stadier. På Ryrhalvön är betet mer intensivt och en del gräsmarker hävdas med årlig slåtter. Det ger ett öppnare landskap, som gynnar orkidéer och många andra växter. Norra delen av Svankila kan beskrivas som en igenvuxen lövskog på väg att öppnas med röjning och bete. Området söder om vägen har däremot fått sköta sig själv i femtio år eller mer, och är alltså betydligt mer igenvuxet, med större inslag av gran. Om utvecklingen får fortsätta ostört kommer granen så småningom att ta över helt.
I det finns en viktig lärdom för alla naturvänner. Människan är inte alltid ett hot. Både skönhetsvärden och biologisk mångfald är ibland beroende av att vi brukar landskapet.

Svankila är naturreservat, 61 ha. Det finns inga markerade leder, men norra delen (udden) är lättillgänglig ändå. Udden kan också nås från Svanefjorden i Dalslands kanal. Fina strandklippor för paddlare, men det är inte tillåtet att tälta. Pilgrimsleden går genom reservatets södra del.

 

Hitta hit:
Svankila ligger ca 1 km väster om Köpmannebro, längs vägen mellan E45 och Skållerud. Skyltning från E45. P-plats med informationstavla finns (N58.773182 O12.476499).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se