({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Boken Natur i Dalsland

Från idé till handling

Idén till denna hemsida och till boken med samma namn, Natur i Dalsland, föddes efter att flera av Dalslandskommunerna tagit fram naturvårdsprogram. Många var vi som tyckte att Dalslands rika och mångskiftande natur var värd att presenteras för allmänheten, såväl invånare som besökare.

Boken och hemsidan har möjliggjorts genom ett LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningen) där staten finansierat en del. Dalslands miljö- och energiförbund (som arbetar för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommun) var huvudman för projektet och medfinansiär tillsammans med Vänersborgs kommun, Åmåls kommun samt Dalslands Turist AB. Ett avtal slöts med Naturinformation AB som anlitade författaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman. En arbetsgrupp bildades för projektet vilken hjälpte till med att ta fram underlagsmaterial, förslag till områden och fortlöpande fungerade som bollplank till Naturinformations medarbetare. I arbetsgruppen har ingått Vanja Leander från Naturinformation AB, Renée Olsåker, Malin Sairio, Jan Sandell, Hasse Sandqvist och Michael Vogt från Dalslands miljö- och energikontor, Elin Isaksson och Maria Fridén Alexandersson från Vänersborgs kommun, Katrin McCann från Åmåls kommun, Lena Lindberg Wong, Åsa Carlsson och Stephi Blotzki från Dalslands Turist AB samt Bo Sanderberg från Västkuststiftelsen.

Det finns ett samverkansavtal mellan Dalslands miljö- och energiförbund och förlaget Votum som innebär att boken distribueras och säljs genom bokbranschens vanliga kanaler. Redan första tryckningen kunde därigenom ske i 2 000 exemplar. Arbetsgruppen för projektet, författaren samt fotograferna hade under arbetets gång kontakt med en mängd markägare, ideella naturvårdsföreningar, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen, ett antal medarbetare på kommunerna samt många, många andra. Arbetsgruppen har fortsatt att träffas en gång per år, även efter projektets avslutande, för idéutbyte och nya ställningstaganden. Hemsidan ligger under Dalslands Turists hemsida. Dalslands miljö- och energiförbund ansvarar för texter och bilder på hemsidan och den uppgraderas löpande.

Du läsare får gärna höra av dig om du upptäcker något fel i texten på denna hemsida eller vill rapportera något ovanligt du sett när du varit på ett utflyktsmål. Kontakta i så fall Dalslands miljö- och energikontor via 0530-939430 eller direkt till Katrin McCAnn 0530-939459. Vi hoppas att du tycker om hemsidan med sina texter, foton och kartor och att det ger dig trevliga naturupplevelser!

Här kan du läsa om författaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman. (Länk kommer inom kort)

 

Tillbaks till www.naturidalsland.se