({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Boken Natur i Dalsland

Från idé till handling

Idén till denna hemsida och till boken med samma namn, Natur i Dalsland, föddes efter att flera av Dalslandskommunerna tagit fram naturvårdsprogram. Många var vi som tyckte att Dalslands rika och mångskiftande natur var värd att presenteras för allmänheten, såväl invånare som besökare.

Boken och hemsidan har möjliggjorts genom ett LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningen) där staten finansierat hälften. Dalslands miljö- och energiförbund (som arbetar för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommun) var huvudman för projektet och medfinansiär tillsammans med Vänersborgs kommun, Åmåls kommun samt Dalslands Turist AB. Ett avtal slöts med Naturinformation AB som anlitade författaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman. En arbetsgrupp bildades för projektet som hjälpte till med att ta fram underlagsmaterial, förslag till områden och fortlöpande fungerade som bollplank till Naturinformations medarbetare. I arbetsgruppen har ingått Vanja Leander från Naturinformation AB, Renée Olsåker, Malin Sairio, Jan Sandell, Hasse Sandqvist och Michael Vogt från Dalslands miljö- och energikontor, Elin Isaksson och Maria Fridén Alexandersson från Vänersborgs kommun, Katrin McCann från Åmåls kommun, Lena Lindberg Wong, Åsa Carlsson och Stephi Blotzki från Dalslands Turist AB samt Bo Sanderberg från Västkuststiftelsen.

Det finns ett samverkansavtal mellan Dalslands miljö- och energiförbund och förlaget Votum som innebär att boken distribueras och säljs genom bokbranschens vanliga kanaler. Redan första tryckningen
tryckningen kunde därigenom ske i 2 000 exemplar. Arbetsgruppen för projektet, författaren samt fotograferna hade under arbetets gång haft kontakter med en mängd markägare, ideella naturvårdsföreningar, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen, ett antal medarbetare på kommunerna samt många, många andra. Arbetsgruppen har fortsatt att träffas en gång per år, även efter projektets avslutande, för idéutbyte och nya ställningstaganden. Hemsidan ligger under Dalslands Turist hemsida. Dalslands miljö- och energiförbund ansvarar för texter och bilder på hemsidan och den uppgraderas löpande.

Ni får gärna höra av er om ni upptäcker något fel i texten på denna hemsidan eller vill rapportera något ovanligt ni sett när ni varit på ett utflyktsmål. Kontakta i så fall Dalslands miljö- och energikontor via 0530-939430 eller direkt till Renée Olsåker 0530-939454.

Vi hoppas att ni ska tycka om hemsidan, att texter, foton och kartor är bra, och att det ger er trevliga naturupplevelser!

Här kan ni läsa om författaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars-Eric Fjellman. (Länk kommer inom kort)

 

Tillbaks till www.naturidalsland.se

Destination