({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

{{settings.Localization.Data.TravelPlanner.MaxItemTitle}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Kent-Åke Gustavsson. Tema 1-65;Boken Natur i Dalsland;

Vad vill du uppleva i dag?

Texter, foton och kartor på denna hemsida är i stora delar hämtade ur boken Natur i Dalsland. I boken delar journalisten Roger Olsson och fotograferna Lars Eric Fjellman och Kent-Åke Gustavsson med sig av upplevelser och kunskaper, samlade under decennier av strövtåg i hemmamarkerna. På hemsidan har det tillkommit nya naturområden och några kartor är nya. Hemsidan ska vara levande och ändras när nya områden kommer till.

Idén till denna hemsida ochboken föddes efter att flera av Dalslandskommunerna tagit fram naturvårdsprogram. Många var vi som tyckte att Dalslands rika och mångskiftande natur var värd att presenteras för allmänheten, såväl invånare som besökare. Boken och hemsidan har möjliggjorts genom ett LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningen) där staten finansierat hälften. Dalslands miljö- och energiförbund (som arbetar för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner) har varit huvudman för projektet och medfinansiär tillsammans med Vänersborgs kommun, Åmåls kommun samt Dalslands Turist AB. Ett avtal slöts med Naturinformation AB som anlitadeförfattaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman. En arbetsgrupp bildades för projektet som hjälpt till med att ta fram underlagsmaterial, förslag till områden och fortlöpande fungerat som bollplank till Naturinformations medarbetare. I arbetsgruppen har ingått Renée Olsåker, Malin Sairio, Jan Sandell, Hasse Sandqvist och Michael Vogt från Dalslands miljö- och energikontor, Elin Isaksson och Maria Fridén Alexandersson från Vänersborgs kommun, Katrin McCann från Åmåls kommun, Lena Lindberg Wong, Åsa Carlsson och Stephi Blotzki från Dalslands Turist AB, Bo Sanderberg från Västkuststiftelsen samt Vanja Leander från Naturinformation AB. Dalslands miljö- och energiförbund är fortsättningsvis huvudansvarig för denna hemsida och för boken.


Det finns ett samverkansavtal mellan Dalslands miljö- och energiförbund och förlaget Votum som innebär att boken distribueras och säljs genom bokbranschens vanliga kanaler. Redan första tryckningen kunde därigenom ske i 2 000 exemplar. Arbetsgruppen för projektet, författaren samt fotograferna har under arbetets gång haft kontakter med en mängd markägare, ideella naturvårdsföreningar, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen, ett antal medarbetare på kommunerna samt många, många andra.

Ni får gärna höra av er om ni upptäcker något fel i texten på denna hemsida eller vill rapportera något ovanligt ni sett när ni varit på ett utflyktsmål. Kontakta i så fall Dalslands miljö- och energikontor via 0530-939430 eller direkt Renée Olsåker 0530-939454.

Vi hoppas att ni tycker om hemsidan, att texter, foton och kartor är bra, och att det ger er trevliga naturupplevelser!  

Här kan ni läsa lite om författaren Roger Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman

Länk uppdateras!

 

Åter till www.naturidalsland.com startsida

Destination