({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

24. Svarvaretorpet och Mörttjärn - En ädling bland ormbunkar

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Den frodiga granskogen vid Svarvaretorpet är något av en dalsländsk specialitet. Den gömmer dessutom en raritet som man i stort sett bara kan hitta längs Kroppefjälls östra brant: den vackert grönglänsande ormbunken uddbräken.

Uddbräken växer på mindre än 20 platser i Sverige. 14 av dem finns längs östra kanten av Kroppefjäll och längre norrut längs samma förkastningsspricka. Ingenstans är den sällsynta ormbunken så talrik som vid Svarvaretorpet och Mörttjärn. Här finns den på flera ställen och sammanlagt i hundratals exemplar.  
Uddbräken är en stor ormbunke, bladen kan bli halvmeterlånga. De är glänsande grågröna och till skillnad från många andra ormbunkar vissnar de inte vintertid. Vill man vara alldeles säker på att det är uddbräken man funnit tittar man på det innersta paret av flikar på småbladen. Om den uppåtriktade fliken är större och längre än de andra är artbestämningen klar.
Uddbräken bedöms som starkt utrotningshotad i Sverige. Den är mycket känslig för solljus och uttorkning. Om skogen där den växer avverkas dör den. Vid Svarvaretorpet skuggas ormbunkens växtplatser av högvuxen ängsgranskog. Här växer krävande buskar som olvon och skogstry under grova, högresta granar. Marken är täckt av örter som man annars mest finner i lummiga lövskogslundar. Vispstarr, skogsbingel och sårläka är några exempel.
Det är förstås berggrunden – en kalkhaltig skiffer som ingår i Dalformationen – som skapar förutsättningar för den rika floran.
I närheten av Svarvaretorpet ligger Mörttjärns naturreservat som också rymmer ängsgranskog med rik flora. Runt Mörttjärn är skogen parkliknande. Detta är ett välbesökt strövområde med flera vandringsleder. En av dem, Dr Saedéns Runda, går genom hela reservatet. Carl Viktor Saedén var överläkare vid Kroppefjälls sanatorium 1916-1945.
Han trodde på naturens läkande kraft och lät anlägga ett tjugotal monument och stigar i sanatoriets omgivning, för att roa tuberkulospatienterna – och kanske sig själv. Monumenten gjordes med fornnordisk anknytning av stenblock och vindfällen, för naturen skulle röras så lite som möjligt. Även i dag kan man prova på att spela en melodi på Valas storharpa, som är gjord av hängande stockar. Barn brukar gilla att klättra genom Nålsögat. De höga balsampopplarna mellan Högfjällskyrkan och Draken doftar aromatiskt vintertid, och än mer intensivt under vårens knoppsprickning. Vid den tiden klär också ymnigt blommande fågelbärsträd området i vitt.

Missa inte Örtagården
När du ändå besöker Dals Rostock, missa inte Örtagården i Brunnsparken vid Rostocks gamla hälsobrunn. Här har initiativtagaren Kerstin Ljungqvist samlat omkring 300 olika växter, både vilda och odlade. Fokus ligger på växternas användning både förr och nu – som läkeväxter och kryddor, för textilfärgning och mycket annat. Kerstin Ljungqvist har också skrivit boken ”Nyttans växter” på samma tema. Vid Örtagården finns också en avdelning som visar dalsländska mineral och bergarter.
Se vidare hemsidan, www.rostock.se

Svarvaretorpets naturreservat omfattar 25 ha. Mörttjärns naturreservat omfattar 27 ha. Många strövstigar.

 

Hitta hit:
Från huvudvägen genom Dals Rostock följer man skyltning mot Kroppefjäll och OK-stugan. Kör förbi Kroppefjällsanläggningen till parkeringen vid OK-stugan (N58.707649 O12.332766), där en informationstavla för Svarvaretorpet finns. Ca 1 km vandring till reservatet. Man kan gå längs väg eller följa en markerad vandringsled som leder till Hällans skifferbrott, där man bröt skiffer för taktäckning ända in på 1900-talet. Leden fortsätter vidare runt Långetjärnet, totalt ca 4 km. Mörttjärns naturreservat kan nås från samma utgångspunkt eller från parkeringen vid Kroppefjällsanläggningens reception (N58.708247  O12.341601), som ligger vid Mörttjärns strand. Informationstavlor finns vid båda utgångspunkterna.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se