({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

27. Granan - Hemma hos kronojägaren

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

På Granan bodde kronojägaren, som skulle se till att traktens bönder inte stal timmer från kungen. Det var länge sedan – men utsikten från Kroppefjällskanten är lika fin nu som då.

Granan har anor från 1600-talet, då staten köpte mark i området och inrättade en kronopark för att säkra kronans tillgång till timmer, i första hand ek för skeppsbyggnad. Granan blev då boställe för kungens skogvaktare, kronojägaren.  
Några hundra meter sydväst om gården, vid Kroppefjällsbranten, finns en utsiktspunkt med vid vy över Dalboslätten. Vägen dit går över krönet av en drumlin, en mjukt rundad ”limpa” av grus och sten. Den uppstod när inlandsisen drog sig tillbaka, för ungefär 10 000 år sedan. Längre ner i branten sköljde senare ishavets vågor ut sand och grus till den havsbotten som i dag är Dalboslätten. Men drumlinens högsta del låg över havsytan. Där blev det finkorniga materialet kvar, och självklart tog kronojägaren och hans efterkommande vara på möjligheten att utnyttja denna odlingsbara jord.
Exakt hur drumliner bildas vet man inte. Men den avlånga, rundade formen – som syns tydligt från vägen – är typisk. Drumliner ligger alltid i landisens rörelseriktning, i det här fallet alltså syd-nord.
I sluttningen öster om gården finns, som på så många andra håll längs Kroppefjällsbranten, rika lövskogar. Här kan man bland annat hitta den sällsynta lunglaven. Vid Räveberget strax norr om Granan finns ett parti bokskog som är fin att ströva i, kanske särskilt på försommaren. Den är med all sannolikhet planterad. Boken förekommer inte spontant så här långt norrut.

Ett område invid gården är skyddat som biotopskyddsområde. SK Granans anläggning med motionsspår/skidspår ligger i anslutning till området.

 

Hitta hit:
Granan ligger vid Kroppefjälls östra kant, ca 10 km väster om Brålanda. Vägvisning finns från alla tre uppfarterna till Kroppefjäll (N58.607099 O12.195032).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se