({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Storspov

29a. Hillingsätersjön – Rikt fågelliv

Hillingsätersjön är en näringsrik sjö i södra delen av Valbodalen och sjön har ett rikt fågelliv. Omkring år 2005 genomfördes ett restaureringsprojekt då mycket vegetation runt sjön röjdes och ersattes av betesmarker. Strandängar som övergavs på 1950- eller 1960-talet betas igen. Sjön har åter blivit synlig i landskapet och fågellivet har blivit rikare.
Exempel på fåglar som kan observeras är knölsvan, sångsvan, grågås, skäggdopping,
gråhäger, bivråk, brun kärrhök, duvhök, fiskgjuse, havsörn, tornfalk, vattenrall, sothöna,
trana, tofsvipa, enkelbeckasin, kattuggla, gulärla, buskskvätta, sävsångare, kärrsångare,
törnskata, hämpling, kricka, storskrake, storlom, strandskata, storspov och rödbena.
Kullar med bra utsikt finns i söder och norr om sjön.  

Området runt Hillingsätersjön är privat mark och saknar formellt naturskydd.
Sommartid går nötkreatur på bete i betesmarkerna. Visa respekt för betesdjuren. Gå inte i betesmarkerna med hund.

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se