({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

31. Ellenösjön och Östersjön – En fristad för gulärlan

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Ingen annan svensk fågel är så intensivt gul som gulärlan. Hanens bröst lyser lång väg där han sitter på en stängselstolpe och vippar med stjärten. Vid Ellenösjön har arten ett av sina säkraste tillhåll i Dalsland.

Gulärlan har minskat kraftigt i Sverige de senaste 30–40 åren. Det beror på att dess livsmiljö, öppna strandängar, blivit ovanligare. Gräset måste vara kort för att ärlorna ska kunna söka föda. Allra bäst är slåtterängar, men strandängar som hävdas på det viset är numera ytterligt sällsynta. Ellenösjöns gulärlor får hålla till godo med kreatursbetade gräsmarker. Och det verkar ju fungera.
De flesta sjöar i jordbruksbygder är näringsrika, och Ellenösjön är inget undantag. Och som andra näringsrika vatten drar sjön till sig fåglar. Knölsvan, skäggdopping, sothöna, enkelbeckasin och brun kärrhök är bofasta i sjön.
Från vassar och strandsnår hörs sävsångare, rörsångare och kärrsångare. På strandängarna har gulärlan sällskap av tofsvipa och buskskvätta. Under flyttningstiden rastar änder och vadarfåglar i sjön. Det är inte bara fåglar som gillar näringsrika sjöar. Ellenösjön är också rik på fisk – faktiskt en av de fiskrikaste sjöarna i Sverige, enligt de provfisken som gjorts! Mängden mörtfiskar är enorm. Bland sportfiskare är sjön känd för sitt fina gösfiske.

Ellenösjön och dess stränder har inget formellt naturskydd. Marken är privatägd. Fågellivet studeras bäst från fågeltornet vid Ellenö. Leden till fågeltornet går över en åker, men markägaren tillåter att man går här. En rastplats med badmöjligheter och en kort vandringsled finns vid Sundsbron, där väg 172 korsar sjön. Vandringsleder finns också söder om Östersjön, se kartan. En fiskekarta finns och fiskekort kan köpas, kontakta Färgelanda Turistbyrå. Sjöarna är omtyckta kanotvatten och ingår i den så kallade ”Flottarleden”.Hitta hit:
Ellenösjön-Östersjön ligger omkring 6 km söder om Färgelanda. Väg 172 går över sundet mellan de båda sjöarna. Rastplatsen ligger vid sundet, öster om vägen (N58.510415 O11.990059). För att komma till fågeltornet, ta av från väg 172 mot Ellenö en knapp kilometer norr om bron. Följ därefter skyltning (”Fågeltorn”) till parkeringsplatsen, där en informationstavla finns (N58.513002 O11.977912).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se